top of page

APLIKAČNÉ

CENTRUM

PRE LIEČBU OCHORENÍ SIETNICE

Čo je aplikačné centrum?

V aplikačnom centre liečime pacientov s ochoreniami sietnice pomocou biologickej liečby.

 

Priamo do sklovca oka aplikujeme protilátky (Anti-VEGF), ktoré zablokujú molekuly zodpovedné za rast ciev (vaskulárny endoteliálny rastový faktor - VEGF).

 

Chorobné cievy, ktoré ochorenie vyvolali, sa pomocou protilátok načas stiahnu a nechajú sietnicu „na pokoji“. Pacientovi sa často zlepší zrak už niekoľko dní po injekcii. Keďže protilátky sa po 4-6 týždňoch rozpadnú, je potrebné ich aplikovať opakovane. Koľko injekcií a ako často sú potrebné závisí od diagnózy a individuálneho priebehu ochorenia u pacienta.

DSC06806.JPG

PRE
LEKÁROV

Prihlásenie pacientov
na liečbu online cez

eVÝMENNÝ LÍSTOK

Kde sa nachádza naše aplikačné centrum?

Operačná sála nášho aplikačného centra sa nachádza na Okružnej ulici 788/14 na prízemí kliniky MEDICOR v Poprade.


Predvyšetrenia, pozákrokové kontroly a kontroly priebehu liečby vykonávame na našej očnej ambulancii na Športovej ulici 1397/1,  2. poschodie Kryocentra Aquacity Poprad

Naše skúsenosti a kvalifikácia

Portrait_rund_edited.jpg

Dr. med. M. Kulanga, FEBO

Doktor Kulanga má viac ako 10 ročné skúsenosti s liečbou sietnicových ochorení biologickou liečbou. Medicínu vyštudoval v Nemeckom Göttingene. Operoval ochorenia sietnice (vitrektómie) a aplikoval viac ako 10.000 intravitreálnych injekcií.

 

Vytvoril softvér (IVI Manager) pre liečbu intravitreálnymi injekciami, ktorý spravuje liečebný plán stoviek pacientov a umožní tak lekárovi v krátkom čase nájsť správne pokračovanie liečby. Softvér používajú dodnes viaceré nemecké univerzitné a súkromné nemocnice.


Pre spoločnosť Nordblick na severe Nemecka bol hlavným špecialistom pre biologickú liečbu sietnicových ochorení. Vypracoval interné štandardné liečebné postupy tejto liečby. Od roku 2020 je hlavným školiteľom certifikačného kurzu pre intravitreálnu liečbu sietnicových ochorení spoločnosti Nordblick, na ktorom sa zúčastňujú lekári z Nemecka, Švajčiarska a Rakúska.

image001 (17)_edited_edited.png

Mgr. Jana Sedláková

Sestra Jana Sedláková pracovala skoro celý svoj profesný život na operačných sálach a to najmä v obore oftalmológia. Je diplomovaná operačná sestra a inštrumentovala primárom a lekárom pri chirurgii oka spolu 25 rokov.

Naše vybavenie

To najmodernejšie vybavenie len pre Vás. Naša klinika je vybavená flotilou najmodernejších prístrojov na diagnostiku ochorení sietnice. 


Ako jediná klinka v Poprade a okolí disponujeme OCT-Angiografiou, ktorá je najnovší spôsob diagnostiky patologických ciev makuly. Na rozdiel od klasickej fluoresceínocej angiografie je pre pacienta rýchlejšia a hlavne prakticky bezriziková, pretože sa zaobíde bez vpichnutia kontrastnej látky do organizmu. Keďže liečime prevažne seniorov často aj s pridruženými ochoreniami, tak vyšetrenie OCT angiografiou na Očnej klinike Kulanga predstavuje novú rýchlejšiu a bezpečnejšiu vyšetrovaciu metódu v tomto regióne.


Viac o našom prístrojovom vybavení sa dozviete tu.

OCT skenenovanie zdravej sietnice

Čo majú spoločné ochorenia sietnice, ktoré liečime?

Videnie pri zdravej a chorej makule.

Postihujú tú najdôležitejšiu časť sietnice človeka – takzvanú makulu. Makula je centrum ostrého videnia. Nazýva sa aj žltá škvrna. Umožňuje nám ostro vidieť, čítať, rozpoznávať tváre, šoférovať – skrátka vidieť tak dobre, ako sme zvyknutí. Pri jej poškodení dochádza k zahmlenému videniu, pokriveniu resp. zdeformovaniu obrazu. Ak je postihnuté len jedno oko, môže sa stať, že pacient si to ani nevšimne, pretože druhé oko to zatiaľ kompenzuje. Až pri ochorení oboch očí pacient rýchlo zistí, že niečo nie je v poriadku.

Aké ochorenia sietnice liečime?

AMD.png

Vekom podmienená degenerácia makuly

U niektorých pacientov dochádza okolo 60tky k poškodeniu tkaniva makuly. Pod vyživujúcou vrstvou sietnice sa ukladajú usadeniny – drúzy. Tým dochádza k narušeniu výživy sietnice a táto postupne začína odumierať. Túto  formu nazývame suchá forma VPDM. U niektorých pacientov dôjde naviac k prerastaniu ciev pod sietnicu. Tieto cievy sú chorobné a za krátky čas dokážu sietnicu zničiť a zjazviť. Táto forma sa nazýva vlhká forma VPDM a dá sa liečiť biologickou liečbou v našom aplikačnom centre. Veľmi dôležité je, aby liečba začala čo najskôr, aby nedošlo k zjazveniu tkaniva. 

DIABETES.png

Diabetický
edém makuly

Vysoké hladiny cukru v krvi poškodzujú cievy v celom tele a aj v oku. Čím dlhšie ochorenie trvá a čím vyššie sú hladiny cukru v krvi, tým rozsiahlejšie je aj poškodenie ciev. V oku dochádza k presakovaniu tekutiny z ciev, krvácaniam a opuchu makuly (diabetický edém makuly), čo vedie k zhoršeniu videnia. Narušením ciev dôjde aj k narušeniu prekrvenia tkaniva čo vedie k tvorbe nových chorobných ciev (proliferatívna diabetická retinopatia). Biologická liečba je vhodná tak pre diabetický edém ako aj proliferatívnu diabetickú retinopatiu.

CRVO.png

Edém makuly pri trombóze sietnicovej žily

Najčastejšími príčinami trombózy sietnicovej žily sú vysoký krvný tlak alebo vysoký očný tlak (napr. pri zelenom zákale – glaukóme).

Trombóza sietnicovej žily spôsobí, že krv nemôže odtekať naspäť ku srdcu. Pritekajúca krv sa tak hromadí a začne vytekať do okolitého tkaniva sietnice. To spôsobí často opuch (edém) makuly a niekedy aj poruchy prekrvenia tkaniva. Edém makuly pri trombóze sietnicovej žily väčšinou veľmi dobre reaguje na biologickú liečbu.

MYOPIA.png

Choroidálna neovaskularizácia pri vysokej myopii

Pri vysokých dioptriách do diaľky (myopii) môže dôjsť k puklinám vrstiev pod sietnicou v následku čoho začnú prerastať chorobné cievy priamo pod sietnicu. Tieto za krátky čas dokážu sietnicu zničiť a zjazviť. Biologickou liečbou v našom aplikačnom centre dokážeme tieto cievy zastabilizovať a predísť zhoršovaniu videnia. Veľmi dôležité je, aby liečba začala čo najskôr, aby nedošlo k zjazveniu tkaniva.

Aké lieky používame?

V našom aplikačnom centre používame prevažne liek Avastin (účinná látka Bevacizumab)  od firmy Roche. Tento liek bol v roku 2005 prvý, ktorý sa začal používať v bežnej praxi na liečbu ochorení sietnice. Jeho účinnosť a bezpečnosť pre tieto ochorenia bola za viac ako 15 rokov dostatočne potvrdená v mnohých renomovaných klinických štúdiách ako aj v bežnej praxi po celom svete.

 

Keďže výrobca formálne nikdy nepožiadal o schválenie lieku na tento účel, ostáva táto liečba „off-label“ - to znamená v neschválenej indikácii. Pre takýto účel vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky povolenie, ktoré udelilo aj našej Očnej klinike.


Okrem lieku Avastin (Bevacizumab) sú na trhu aj schválené lieky: Lucentis (Ranibizumab), Eylea (Aflibercept), Beovu (Brolucizumab).

 

Na rozdiel od lieku Avastin sú schválené lieky mnohonásobne drahšie a preto pre samoplatcov, ktorí potrebujú viacero injekcií, finančne veľmi náročné. Pre porovnanie jedna dávka lieku Avastin vychádza na 50€ oproti jednej dávke lieku Lucentis za 650€, Eylea za 668€, Beovu za 668€.


Našim cieľom je zabezpečiť liečbu každému, kto ju potrebuje a to dlhodobo. Preto sme sa rozhodli používať cenovo dostupný a rovnako bezpečný a efektívny liek Avastin. Ak si pacient želá iný liek, radi mu pomôžeme tento liek obstarať a bez problémov ho aj aplikujeme.

Podobná účinnosť liekov Avastin (Bevacizumab), Lucentis (Ranibizumab), Eyela (Aflibercept) pri liečbe edému makuly pri trombóze sietnicovej žily

Hykin, Philip et al. “Intravitreal ranibizumab versus aflibercept versus bevacizumab for macular oedema due to central retinal vein occlusion: the LEAVO non-inferiority three-arm RCT.” Health technology assessment (Winchester, England) vol. 25,38 (2021): 1-196. doi:10.3310/hta25380

Ako prebieha liečebný proces?

Liečebný proces za začína vstupnou prehliadkou na našej ambulancii. Jej účelom je určiť presnú diagnózu, pridružené ochorenia a nastaviť liečebný cyklus pacienta. Na Očnej klinike Kulanga najčastejšie aplikujeme 6 injekcií v 4 až 6 týždňových intervaloch. To však môže byť upravené lekárom podľa výsledkov vyšetrenia pacienta. Po každej vnútroočnej injekcii nasleduje na 3. deň pooperačná kontrola. Približne 6 týždňov po ukončení liečebného cyklu nasleduje kontrola úspechu liečby s opätovnými snímkami sietnice a ich porovnaním so snímkami pred začatím liečby. Pri tejto kontrole sa rozhodne, či pacient bude potrebovať ďalší liečebný cyklus.

Ako prebieha vstupná prehliadka a prečo je potrebná?

Pri vstupnej prehliadke zmeriame základné parametre ako zrakovú ostrosť, očný tlak, vyšetríme všetky štruktúry oka vrátane očného pozadia. Zoskenujeme vrstvy sietnice OCT prístrojom a doplníme angiografické vyšetrenie. Najčastejšie používame veľmi šetrnú metódu pre pacienta – OCT angiografiu, ktorá sa zaobíde bez vpichnutia kontrastnej látky. U pacientov s cukrovkou alebo trombózou sietnicovej žily však používame naďalej klasickú fluoresceínová angiografiu, pretože táto dokáže lepšie odhaliť zmeny sietnice (ischémie) v okrajových častiach, pri ktorých je naviac potrebná laserová liečba.

Vekom podmienená degenerácia makuly

(vlhká forma)

Ako prebieha zákrok?

Nemusíte sa ničoho báť. Predstava injekcie je často hrozivejšia ako samotný zákrok. Tento trvá len pár minút. Povrch oka pred zákrokom dobre znecitlivíme kvapkami. Okolie oka sa vydenzifikuje. Následne sa tvár prikryje sterilným rúškom. Pomôžeme Vám oko nechať stále otvorené tenkou sponkou. Nemusíte sa báť, že žmurknete. Sponka tomu zabráni. Potom nasleduje dezinfekcia spojovky a lekár pod mikroskopom aplikuje injekciu. Vy vidíte len svetlo mikroskopu. Hneď po injekcii preveríme zrakovú ostrosť a aplikujeme ochrannú masť. Oko nezalepujeme, nie je to potrebné.

Ako je to po zákroku?

V deň zákroku môže byť oko ešte citlivé. Na zmiernenie ťažkostí môžete používať voľnopredajné umelé slzy z lekárne napr. Terafid alebo Hyalfid GEL. Občas dôjde aj k zakrvácaniu spojovky, najmä u pacientov, ktorý užívajú lieky na riedenie krvi. Krvácanie sa vstrebe do niekoľkých dní samo. Niekedy pacienti po injekcii vnímajú pohybujúcu sa čiernu guľku. To je väčšinou vzduchová bublinka, ktorá sa do najbližšieho rána stratí sama. Na druhý deň po injekcii by ste už nemali mať žiadne ťažkosti. V prípade že áno, prosíme Vás aby ste nás kontaktovali.
Dôležité je dodržať kontrolu na 3 deň po injekcii aby sme skontrolovali, že je všetko v poriadku.

Úhrada liečby

Naše aplikačné centrum je súkromné zariadenie a momentálne nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami. O zmluvy sme v októbri 2021 požiadali všetky zdravotné poisťovne. Zatiaľ sme však od každej poisťovne dostali len zamietajúce stanovisko. My však budeme naďalej žiadať zazmluvnenie nášho aplikačného centra pre Vás. Podporte nás v tom podpisom petície.


Všetky výkony a vyšetrenia si zatiaľ hradí pacient.

Koľko stojí liečba?

Vyšetrenia

Vstupná prehliadka

49 €

OCT Angiografia

25 €

Fluoresceínová angiografia

40 €

Pooperačná kontrola

15 €

Kontrola úspechu liečby

49 €

Zákroky

Aplikácia lieku Avastín 

130 €

Aplikácia iných liekov

na vyžiadanie

Náš cieľ je Váš zrak

Aplikačné centrum má za cieľ zabezpečiť liečbu ochorenia sietnice každému, kto ju potrebuje.
A to včas, v dostatočnej miere a bez ohľadu na to, či a kedy ju zdravotná poisťovňa schváli.

Aby sme zlepšili a zachovali Váš zrak. 

Výhody súkromného
aplikačného centra

Tým, že si pacient liečbu hradí sám, odpadajú všetky príkazy, zákazy a obmedzenia, ktoré zdravotné poisťovne a úrady na túto liečbu uložili.

Pre našich pacientov preto platí:

Liečbu môžeme začať okamžite.

Nemusíme čakať, kým poisťovňa liečbu schváli.

Žiaden limitovaný počet injekcií za rok.

Dostanete toľko injekcií, koľko naozaj vyžaduje Vaše ochorenie. Zdravotné poisťovne uhrádzajú v 1. roku maximálne 8 injekcií v druhom roku len 6 injekcií. 

Začatie ani ukončenie liečby u nás nie je limitované zrakovou ostrosťou.

Ak u niekoho ochorenie prepuklo, ale jeho zraková ostrosť je ešte lepšia ako 80%, nemusíme čakať kým dôjde k zhoršeniu ale začneme okamžite liečiť. Zdravotné poisťovne povoľujú začatie liečby až keď zraková ostrosť je pri 80% alebo menej.

Začatie liečby u diabetikov nie je limitované hladinou glykovaného hemoglobínu.

Zdravotné poisťovne povoľujú  začatie liečby u diabetikov len pri hladine glykovaného hemoglobínu 8,0% alebo nižšie. Ak je vyšší, liečbu poisťovňa neuhradí.

Viac času pre Vás a menej u lekára.

V deň injekcie u nás nestrávite celý deň. Od príchodu do odchodu trvá celý proces maximálne hodinu.

 • Ako zistím či môžem mať sietnicové ochorenie?
  Najlepší spôsob je navštíviť očného lekára, ktorý ochorenie odhalí. Existuje však aj jednoduchý test na doma, ktorý síce v žiadnom prípade nedokáže nahradiť lekársku prehliadku, ale poskytne aspoň prvé indície, že sietnica môže byť narušená. Ide o Amslerovu mriežku. Pozrite sa na mriežku v pohodlnej vzdialenosti na čítanie (zvyčajne vo vzdialenosti asi 30-40 cm). Používajte okuliare na čítanie, ak ich bežne nosíte. Zakryte si jedno oko a zaostrite na čiernu bodku v strede. Zopakujte test na druhom oku. Ak sa čiary javia ako zvlnené, matné, nepravidelné alebo nejasné, odporúčame Vám čo najskôr podstúpiť očné vyšetrenie u nás alebo u špecialistu vo Vašom okolí.
 • Oslepnem?
  Toto je častá otázka pacientov. Odpoveď však závisí od veľa faktorov ako diagnóza, či sa liečba začala včas, pridružené komplikácie, priebeh a nastavenie liečby, spolupráca pacienta a často aj ako ochorenie na liečbu zareaguje. Je potrebné však povedať, že biologická liečba látkami proti VEGF, je momentálne najefektívnejšia a najbezpečnejšia liečba na uvedené ochorenia sitenice, akú máme. Pred niekoľkými rokmi tomu tak ešte nebolo a strata zraku bola častejšia. Vďaka tejto liečbe šance na zachovanie stúpli mnohonásobne. Dôležité je, aby pacient bol pod drobnohľadom lekára a v prípade potreby liečbu poskytol. Takto je možné dlhé roky udržať dobrú zrakovú ostrosť pacienta.
 • Kedy začať s liečbou?
  Čím skôr, tým lepšie, aby nedošlo k zjazveniu tkaniva alebo zakrvácaniu. Tieto zmeny sú totiž už nezvratné a výsledok liečby už nebude taký výrazný.
 • Môže sa mi liečbou zlepšiť zrak?
  V prevažnej väčšine áno. Najmä po prvých 3 injekciách. Ďalšia liečba je však naďalej potrebná, aby sa zraková ostrosť udržala a nedošlo k opätovnému zhoršeniu.
 • Koľko injekcii budem potrebovať?
  To je individuálne a závisí medzi iným od diagnózy. Degenerácia makuly často vyžaduje dlhoročnú liečbu. Edém makuly pri trombóze sietnicovej žily sa niekedy podarí vyliečiť aj za 1-2 roky. Edém makuly pri cukrovke veľmi závisí od hladiny cukru v krvi a ako pacient dodržuje liečbu cukrovky resp. či má aj iné ochorenia ako napr. vysoký krvný tlak. Každý pacient je individuálny a preto nie je možné vopred povedať, koľko injekcií bude potrebných.
 • Dá sa ochorenie vyliečiť?
  U niektorých pacientov sa to môže podariť resp. ochorenie prinajmenšom na určitý čas utlmiť. Avšak je to individuálne. Niektoré ochorenia sietnice majú lepšiu prognózu, iné horšiu. Po dôkladnom vyšetrení Vám v osobnom rozhovore radi vysvetlíme prognózu Vášho ochorenia.
 • Pomôžu mi injekcie zaručene?
  V medicíne žiaľ nie je nič zaručené. Aj pri biologickej liečbe sa môže stať, že príroda bude predsa len mocnejšia. Našťastie percentuálne ide o ojedinelé prípady.
 • Môžem sa prísť liečiť ku Vám, keď som doteraz dostával liečbu na inom pracovisku?"
  Áno, samozrejme. Máte právo vybrať si lekára, ktorý Vás bude liečiť.
bottom of page