top of page

Zakrivenie rohovky
Astigmatizmus

Vysoký astigmatizmus môže u detí spôsobiť tupozrakosť.

DETSKÁ KLINIKA

ÚVODNÁ STRÁNKA

Amblyopia

TUPOZRAKOSŤ

Strabizmus

ŠKÚLENIE

Hypermetropia

ĎALEKOZRAKOSŤ

Myopia

KRÁTKOZRAKOSŤ

Astigmatizmus

ZAKRIVENIE ROHOVKY

Zápaly

SPOJOVKY JAČMENE ALERGIE

Slzenie u bábätiek

STENÓZA SLZNÝCH CIEST

Test zraku na doma

NA ODHALENIE TUPOZRAKOSTI

Čo je astigmatizmus?

V prednej časti oka sa nachádza priesvitná rohovka, ktorá lomí svetlo vstupujúce do oka. Za normálnych okolností má tvar pologule (polovica futbalovej lopty). Ak je zakrivená, jej tvar pripomína skôr polovicu vajíčka. Jedna strana je iná ako tá druhá, čo rozostruje obraz do diaľky aj do blízka.

Astigmatizmus
Kedy možno astigmatizmus pozorovať?

Astigmatizmus je častejší u menších detí. V niektorých rodinách môže byť dedičný. Taktiež sa môže vyskytovať v spojitosti s inými očnými alebo genetickými ochoreniami.

Aké následky má astigmatizmus?

Astigmatizmus nie je možné samostatne zaostriť a neostré videnie  pri vysokom astigmatizme môže u detí spôsobiť zastavenie zrakového vývoja, čím vznikne tupozrakosť.

Ako prebieha liečba astigmatizmu?

Nízky astigmatizmus nie je potrebné vždy vykorigovať. Avšak ak je znížená zraková ostrosť, tak sa zakrivenie rohovky vykoriguje cylindrickými okuliarovými sklami. Kontaktné šošovky sú ďalšou možnosťou.

bottom of page