top of page

CENTRUM

PRE

SUCHÉ OČI

LIEČBA A DIAGNOSTIKA

Suché oči nie sú len pocit.
Je to ochorenie a dá sa liečiť.
Kvapky zďaleka nie sú všetko.

01

Pochopenie

suchého oka

02

Naša diagnostika

03

Naša expertíza

04

Naše možnosti liečby

05

Cenník

06

Tipy pre suché oči

Wasser

Toto sú najčastejšie príznaky

Pálenie,  slzenie, svrbenie, škriabanie, pocit piesku alebo cudzieho telieska, červené a unavené oči a zahmlené videnie.

A to nie je všetko!

Ťažkosti sú počas dňa raz lepšie a raz horšie.

Pri vetre alebo zime dôjde k zhoršeniu.

Prežmurkaním dôjde na chvíľu k úľave. Po krátkom čase sa však problémy vrátia.

Suché oči má veľa ľudí

Každý 3. - 4. pacient v našej čakárni k nám prichádza práve kvôli ťažkostiam so suchými očami. Deti nie sú výnimkou.

Suché oko nie je alergia

Pacienti s príznakmi suchého oka si často myslia, že majú nejakú alergiu alebo zápal spojiviek, pritom trpia suchým okom. V lekárni si kúpia rôzne prípravky, ktoré často nie sú vhodné na liečbu suchého oka.

Slzy sú pre oko dôležité

Aby sme dobre videli, musí byť oko dostatočne zvlhčené. Slzný film zvlhčuje, očisťuje a chráni očný povrch pred baktériami, vírusmi a cudzími telieskami. Okrem toho slzy vyživujú rohovku a zásobujú ju kyslíkom. Slzný film tiež slúži ako lubrikant medzi okom a viečkom (mihalnicou).

Slzný film pozostáva z 3 vrstiev

slzny_film.png

Hlienová vrstva chráni epitel rohovky a spojovky. Produkujú ju pohárikovité bunky v spojovke. Práve po očných operáciách dochádza často k poškodeniu týchto buniek a suché oko sa môže zhoršiť.

Vodná vrstva vzniká v slznej žľaze, ktorá je v spánkovej oblasti. Okrem vody a soli obsahuje množstvo živín a obranných látok. Pacienti s reumatickými ochoreniami (napr. Sjögrenov syndróm) často trpia nedostatkom tejto vrstvy.

Tuková vrstva je na povrchu slzného filmu a zabraňuje rýchlemu vysychaniu sĺz. Tvoria ju meibomove žliazky, ktoré sa nachádzajú vo viečkach.

Toto sú najčastejšie príznaky

Pálenie,  slzenie, svrbenie, škriabanie, pocit piesku alebo cudzieho telieska, červené a unavené oči a zahmlené videnie.

A to nie je všetko!

Ťažkosti sú počas dňa raz lepšie a raz horšie.

Pri vetre alebo zime dôjde k zhoršeniu.

Prežmurkaním dôjde na chvíľu k úľave. Po krátkom čase sa však problémy vrátia.

Suché oči má veľa ľudí

Každý 3. - 4. pacient v našej čakárni k nám prichádza práve kvôli ťažkostiam so suchými očami. Deti nie sú výnimkou.

Suché oko nie je alergia

Pacienti s príznakmi suchého oka si často myslia, že majú nejakú alergiu alebo zápal spojiviek, pritom trpia suchým okom. V lekárni si kúpia rôzne prípravky, ktoré často nie sú vhodné na liečbu suchého oka.

Slzný film pozostáva z 3 vrstiev

Hlienová vrstva chráni epitel rohovky a spojovky. Produkujú ju pohárikovité bunky v spojovke. Práve po očných operáciách dochádza často k poškodeniu týchto buniek a suché oko sa môže zhoršiť.

Hlienová vrstva chráni epitel rohovky a spojovky. Produkujú ju pohárikovité bunky v spojovke. Práve po očných operáciách dochádza často k poškodeniu týchto buniek a suché oko sa môže zhoršiť.

Ako vzniká suché oko?

Ako vzniká suché oko?

Najčastejšie detské ochorenia očí

Kliknite a
dozviete sa viac

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Najdôležitejšie vyšetrenie zraku

Najdôležitejšie
vyšetrenie zraku
je v 3. roku života

Deti už v tomto veku dostatočne spolupracujú a je možné odhaliť a liečiť tupozrakosť, škúlenie alebo potrebu okuliarov (refrakčnú chybu).

 

Do 5.-6. roku života sa podarí tupozrakosť vyliečiť až u 90% všetkých detí. Po 6. roku života šanca na vyliečenie rýchlo a nenávratne klesá.

VIAC AKO

50%
RODIČOV
ZMEŠKÁ

VYŠETRENIE
SVOJICH DETÍ PRED
ICH 6. ROKOM ŽIVOTA
U OČNÉHO LEKÁRA

Nespoliehajte sa len na predpísané preventívne prehliadky.

Nezahŕňajú včasnú prevenciu tupozrakosti!

Zdravotné poisťovne hradia iba preventívne prehliadky definované v zákone 577/2004. Tieto však nezahŕňajú včasné vyšetrenie tupozrakosti u očného lekára, ale sú obmedzené len na kontrolu zrakovej ostrosti u pediatra, a to až v 5. roku života dieťaťa.

To je veľmi neskoro.

Je preto na zodpovednosti rodičov, aby nezmeškali príležitosť zabezpečiť dobrý zrak pre svoje deti do ich ďalšieho života. Očné vyšetrenie poskytne dôležité informácie a umožní včasný zásah v prípade potreby.

5 mylných dôvodov 
prečo rodičia neberú
svoje deti na očné vyšetrenie

01.

Zdá sa,

že dieťa vidí dobre.

Deti nevedia posúdiť,  či vidia inak ako ostatní a nemajú to s čím porovnať, keďže inak zatiaľ nevideli. Zároveň si ani dieťa nemusí všimnúť, že má jedno oko slabšie, keďže stále pozerá oboma očami. To sa nemusí prejaviť ani na správaní dieťaťa.

02.

Problémy so zrakom nemá veľa detí.

Tažké poškodenie zraku sa vyskytuje u detí  našťastie zriedkavo. Avšak výskyt závažných porúch ako škúlenie, tupozrakosť,  krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus je v skutočnosti okolo 20-25%. Navyše každé 4. dieťa má neodhalenú poruchu zraku.

03.

Zlý zrak by si asi všimli aj v škôlke či v škole.

Zhoršený zrak sa  nemusí nijako prejaviť na správaní dieťaťa, ktoré je pozorovateľné zvonku. Ani skríningové vyšetrenia v škôlkach či školách nemusia odhaliť všetky očné ochorenia či zníženú zrakovú ostrosť jedného z očí a preto nenahradia vyšetrenie u očného lekára

04.

Dieťa si nemá ako pokaziť zrak.

Niektorí rodičia si  myslia, že životný štýl a aktivity detí nemajú vplyv na zdravie ich očí. Porovnajme to so  zubami, kde je známe, že konzumácia cukru alebo zlé čistenie ich môže poškodiť. Dnes už vieme, že málo  slnečného svetla a hlavne činnosti do blízka majú výrazný negatívny vplyv.

05.

Dieťa môže dostať nepotrebné okuliare.

Deti väčšinou potrebujú okuliare z iných dôvodov ako dospelí. Zrak sa u nich ešte len vyvíja. Dioptrické chyby môžu spôsobiť zastavenie zdravého vývinu, čo môže mať následok na celý život. Z klinických štúdií a praxe vieme, kedy dieťa okuliare potrebuje a kedy nie.

Kedy chodiť s dieťaťom na očné vyšetrenie?

Deti by mali mať 1. vyšetrenie v 6. mesiaci.

Najdôležitejšie vyšetrenie dieťaťa je v 3. roku.

Ďalšie vyšetrenie by malo byť pred nástupom do školy a následne podľa zdravotného stavu každý 1 až 2 roky, kvôli možnému vzniku krátkozrakosti.

6. mes.

3. rok

pred nástupom do školy

Ako zistím, či moje dieťa
má problémy so zrakom?

Časté šúchanie očí

(okrem únavy,

vtedy je to normálne)

boy-with-squint.jpg

Dieťa protestuje (napr. plače) po zakrytí jedného oka, nie však po zakrytí opačného oka

V (2).jpg

Časté narážanie,

potkýnanie, nemotornosť

a zlá koordinácia

when-child-falling-a-problem.jpg

Ubiehanie jedného oka smerom k nosu alebo von

boy-with-squint.jpg

Nadmerné

slzenie očí

V (1).jpg

Sťažovanie sa na rozmazané alebo dvojité videnie alebo bolesti hlavy

boy-with-squint.jpg

Slabší prospech v škole, nesústredenosť, ťažkosti pri čítaní, písaní alebo kreslení

V (5).jpg

Sedenie veľmi blízko televízora alebo držanie kníh či predmetov blízko tváre

Kleinkind mit Handy

Prižmurovanie jedného oka

pri jasnom slnečnom svetle

8b123b_291ff992292048f3bd6edccd169313ae~mv2.jpg

Časté grimasy či žmurkanie. Prižmurovanie jedného oka pri čítaní alebo pozeraní TV

boy-with-squint.jpg

Otestujte zrak Vášho dieťaťa domácim testom zraku

Ako prebieha očné vyšetrenie u detí
na našej klinike

a čo zahŕňa?

"Prebieha hlavne bezbolestne a bez nátlaku.
Deti sa k nám tešia. A to je dôležité, pretože sme odkázaní na ich spoluprácu."

primár Dr. M. Kulanga

1. Termín

Vyšetrenia

Tieto vyšetrenia urobíme pri 1. návšteve. Po prípade ich doplníme o špeciálne vyšetrenia. Všetky prístroje na to máme na ambulancii, takže Vás nikam nemusíme posielať.

Väčšina detí potrebuje premeranie dioptrií špeciálnym spôsobom, pretože detské oko neustále podvedome zaostruje a mení tak svoje dioptrie.

Pomôžu nám nato špeciálne kvapky, ktoré dokážu zaostrovací mechanizmus oka dočasne vyradiť z činnosti a popritom rozšíria aj zrenicu, takže pritom skontrolujeme aj očné pozadie.

 

Keďže kvapky musia pôsobiť 2 hodiny, dostanete ich pri prvej návšteve so sebou domov a zároveň aj termín na druhé vyšetrenie o niekoľko dní.

 Základné vyšetrenia

Doplnkové vyšetrenia

Anamnéza
 

ťažkosti, doterajšie vyšetrenia, aktuálne okuliare a pod.

Vyšetrenie
binokulár. videnia

simultánne a priestorové videnie

Vyšetrenie pohyblivosti očí

vo všetkých smeroch vrátane konvergencie

Vyšetrenie biomikroskopom

Predného a zadného segmentu oka

Vyšetrenie

funkcie zreníc

podľa potreby pomocou svetla alebo pupilografie

Vyšetrenie

zrakového nervu

podľa potreby

pomocou OCT

Vyšetrenie

zakrivenia rohovky

podľa potreby pomocou rohovkového topografu

Vyšetrenie

zrakovej ostrosti

prihliadnuc na vek dieťaťa a pre každé oko zvlásť

Vyšetrenie

postavenia očí

do diaľky a do blízka

Vyšetrenie

farebného videnia

obkreslením tvaru

na obrázku

Vyšetrenie

svetelných reflexov

na rohovke a sietnici pri menších deťoch

Vyšetrenie

vrstiev sietnice

podľa potreby

pomocou OCT

Meranie

dĺžky oka

podľa potreby

pomocou biometra

Kvapkanie doma

V deň druhého vyšetrenia začnete  doma kvapkať Vaše dieťa podľa návodu, ktorý ste od nás obdržali a následne prídete k nám na kliniku.

2. Termín

Pri tomto vyšetrení už s istotou vieme určiť skutočné dioptrie dieťaťa a či sú potrebné okuliare resp. či je potrebná zmena doterajších okuliarov. Nastavíme liečbu a ďalšie kontrolné vyšetrenia.

 Základné vyšetrenia

Doplnkové vyšetrenia

Premeranie

dioptrií prístrojom

trvá len niekoľko sekúnd

Skiaskopia

ručné premeranie dioptrií očným lekárom

Vyšetrenie
očného pozadia

pri rozšírenej zrenieci

Autofluorescencia

podľa potreby zobrazí ochorenia sietnice a zrakového nervu

Naše skúsenosti a kvalifikácia

Portrait_rund_edited.jpg

Dr. med. M. Kulanga, FEBO

Doktor Kulanga vyštudoval medicínu v Nemecku. Za očného lekára sa vyškolil na klinike Univerzity Georga-Augusta v Göttingene, kde pracoval aj na detskom očnom oddelení. Okrem nemeckej atestácie získal aj prestížnu európsku atestáciu v Paríži.

Detskej očnej medicíne sa začal intenzívne venovať po návrate na Slovensko, keďže očných lekárov pre deti tu bolo žalostne málo. 

Dnes je na Slovensku popredným odborníkom na liečbu detskej krátkozrakosti, o ktorej pravidelne prednáša na kongresoch doma i v zahraničí. Na svojej klinike zaviedol liečebné štandardy z odborných spoločností západnej Európy a USA založené na dôkazoch. Svoje skúsenosti odovzdáva ďalším kolegom, ktorí k nemu prichádzajú na odborné stáže.

dr-strmenova_edited_edited_edited_edited.jpg

MUDr. Eva Strmeňová PhD.

Pani doktorka Strmeňová pochádza z Bratislavy, kde aj študovala. Už počas štúdia medicíny bolo jej snom stať sa detskou očnou lekárkou.

 

V liečbe detských a dospelých očných ochorení získala bohaté skúsenosti na Univerzitnej klinike v Brne a v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave. Je mamka 4 detí a aj v očnej medicíne sú deti jej srdcovkou.

nik_edited.png

MUDr. Nikoleta Bališinová

Pani doktorka Bališinová pochádza z Humenného a medicínu študovala v Bratislave, ktorú ukončila štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce "Vrodené a získané ochorenia anatomických štruktúr oka".

 

Po ukončení štúdia pracovala na lekárskej genetike v Košiciach. Na Očnej klinike Kulanga pracuje od roku 2022, kde sa venuje dospelým a detským pacientom.

"Ak hľadáte profesionálny, ľudský prístup , vybavenie vysokej úrovne , tak kliniku p. doktora Kulangu môžem iba odporučiť. Je úžasné, že sa k nám na Slovensko vrátil a môže pomáhať tu, so skúsenosťami zo sveta a najnovšími poznatkami a metódami liečby."

Jana Š.

Cenník detských vyšetrení

 

Základné
detské vyšetrenie

69 €

Obsahuje:

  • vyšetrenie zrakovej ostrosti prihladnuc na vek dieťaťa

  • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test, Bagolini test

  • vyšetrenie postavenia očí: 
    Cover test

  • vyšetrenie pohyblivosti očí vo všetkých smeroch a konvergencie

  • Vyšetrenie farebného videnia

  • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka biomikroskopom

  • pri menších deťoch vyšetrenie reflexov rohovky a sietnice

Štandardné
detské vyšetrenie

99 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného detského vyšetrenia a naviac zahŕňa aj

Meranie

dĺžky oka

pomocou biometra

Kompletné
detské vyšetrenie

129 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného detského vyšetrenia a naviac zahŕňa aj

Meranie

dĺžky oka

pomocou biometra

Vyšetrenie

vrstiev sietnice

pomocou OCT

Vyšetrenie

zrakového nervu

pomocou OCT

Doplňujúce detské vyšetrenia

Skiaskopia v cykloplégii + očné pozadie (2. termín)
(ručné premeranie dioptrií očným lekárom na základe reflexov očného pozadia)

55 €

AR Refrakcia v cykloplégii bez skiaskopie (2. termín)

30 €

Kontrolné vyšetrenie dieťaťa s myopiou
(obsahuje biometrické vyšetrenie dĺžky oka)

62 €

Vyšetrenie očného pozadia u novorodencov

59 €

Topografia rohovky

30 €

Pupilografia pri poruchách funkcie zreničiek

30 €

Autofluorescencia sietnice

20 €

Fotografia nálezov na prednom segmente oka
pod mikroskopom

5 €

OCT Vyšetrenie vrstiev sietnice alebo zrakového nervu

30 €

Meranie dĺžky oka biometrom

30 €

bottom of page