top of page

Liečebný plán pre suché oči

Každý tretí až štvrtý pacient vyhľadá očného lekára kvôli typickým ťažkostiam suchého oka. Syndróm suchého oka je preto jeden z najbežnejších ochorení, ktorým oftalmológovia čelia.


Na liečbu suchého oka máme dnes už veľa možností. Väčšinou je potrebné pre pacienta kombinácia viacerých komponentov liečby.


Na to vznikol Liečebný plán pacienta pre SUCHÉ OKO, ktorý prehľadne zobrazuje dostupné možnosti liečby a zároveň informuje pacienta o charaktere ochorenia. Je určený lekárom ako pomôcka v ambulanciách. Lekár vyznačí pacientovi jednotlivé komponenty liečby na základe nálezu vyšetrenia. Vyplnený liečebný plán pacient dostane domov ako protokol z rozhovoru s lekárom. Pacient by mal plán priniesť so sebou na každé vyšetrenie, aby sa podľa potreby rozšíril o ďalšie potrebné liečebné komponenty.


Suché_oči_A4
.pdf
Download PDF • 1.19MB
Suché_oči_A5
.pdf
Download PDF • 5.30MB

439 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page