top of page

Mal by som po očnom vyšetrení začať s terapiou?

Dobrý deň,


mám 36 rokov a nosím okuliare od detstva (krátkozrakosť). Po dlhšej dobe som absolvoval očné vyšetrenie, kde mi bolo realizované aj OCT s výsledkom:

OCT TZN

RNFL 84/85

CDA 0,42/0,36

DA: 2,64/2,36

GCC: 88/88

Dg: H400

Pravé oko: hran dif

Ľavé oko: hran NS a NI


Tlak som mal 20/20 meraný prístrojom. Mám ešte absolvovať perimeter a asi aj gonio. Pocit nejakej straty periférneho videnia nemám ani pri domácom testovaní.


Mal by som už začať aj s terapiou?

Sú tie výsledky dosť zlé?


Ďakujem


 

Naša odpoveď


Dobrý deň prajem,


výsledok vyšetrenia OCT je na konzultáciu najlepšie posielať ako obrázok a nie ako čísla. Každý prístroj totiž má svoje odlišné referenčné hodnoty a nedajú sa medzi sebou porovnať. Avšak zo snímky môžem stav zrakového nervu zhodnotiť oveľa lepšie. Keďže neviem, o aký prístroj išlo, tak je len ťažké vyjadriť sa k výsledkom OCT.


Ako diagnóza je uvedený kód, H40.0

Tento kód sa dnes už nepoužíva, avšak v minulosti znamenal "Podozrenie na glaukóm" ale aj "Očnú hypertenziu" a ďalšie. Dnes sa za poslednou nulou uvádza ešte jedno číslo, ktoré presne definuje, čo sa tým myslí:

  • H40.00 Očná hypertenzia

  • H40.01 Očná hypertenzia pri otvorenom uhle

  • H40.02 Očná hypertenzia pri úzkom, okludabilnom uhle

  • H40.03 Očná hypertenzia pri syndróme disperzie pigmentu

  • H40.04 Očná hypertenzia pri exfoliatívnom syndróme

  • H40.09 Podozrenie na glaukóm


Avšak kód ešte neznamená, že máte glaukóm - zelený zákal. Preto zatiaľ liečba nie je indikovaná, skôr spoľahlivá diagnostika.


Očný tlak by mal byť premeraný aplanačne a nie len prístrojom. Často sú v tom veľké rozdiely. Perimeter a gonioskopia tiež patria k plnohodnotnej diagnostike glaukómu.


Dúfam, že Vám táto odpoveď pomôže.

S úctou,


Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 
Link k originálnemu článku:
42 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page