top of page

Odporúčate operáciu oka v prípade 77-ročnej pacientky?

Dobrý deň,

moja mama je po operácii presakujúcej cievky v mozgu, kde ihneď po operácii nastalo výrazné škúlenie a dvojité videnie. Stav ľavého oka sa za posledné mesiace mierne zhoršil. Posielam závery z posledného vyšetrenia:


ZT do diaľky – s prizmatickou korekciou do diaľky – IZT esotropia OS, schopná alternovať, subj. diplopia, AZT >30pD eso ku vl. kor.


ZT do blízka – s prizmatickou korekciou do blízka – rotácia hlavy vľavo (pravovezia) IZT eesotropia OD – bez diplopie pri fixácii


OS prítomná neskrížená diplopia, pri PP fixuje OS, pravé v esotropii, subj. rušivá konfúzia obrazov.


HPB 21cm; ADD +2,75


Záver: S ohľadom na suspektnú kataraktu (najmä ľavé oko) a dvojnásobné navýšenie objektívnej odchýlky strabizmu odporúčam skoré oftalmologické vyšetrenie – prípade indikácie k operácii katarakty bola pacientka oboznámená s potrebou prizmatických okuliarov aj naďalej.


Odporúčate operáciu oka v prípade 77-ročnej pacientky?

Bolo by možné takéto výrazné škúlenie operáciou odstrániť?


Za odpoveď ďakujem 

Naša odpoveď


Dobrý deň prajem,


žiaľ nález nie je úplný a na zhodnotenie chýbajú dôležité parametre:


1. zraková ostrosť - táto je dôležitá na zhodnotenie, či je potrebná operácia katarakty (sivého zákalu). Katarakta môže vyvolávať dvojité videnie, ale v prípade tejto pacientky je to hlavne odchýlka spôsobená operáciou mozgovej cievy.


2. motilita (hybnosť oka) - táto je potrebná na zhodnotenie, či ide o ochrnutie jedného z hlavových nervov napr. Nervus abducens (N VI)


3. čas od operácie mozgovej cievy - Dvojité videnie, ochrnutie hlavových nervov (napr. N VI) a veľká odchýlka sú žiaľ po operáciách mozgových ciev časté. Avšak do 12 mesiacov od vzniku dvojitého videnia sa neodporúča žiadna operácia očných svalov, pretože sa ich inervácia môže navrátiť. Dovtedy sa môže uhol škúlenia často meniť. Preto nie je vhodné zabrusovať prizmy na korekciu škúlenia do skiel, ale skôr používať nalepovacie (Bangartove) fólie, ktoré je možné podľa potreby často meniť. V prípade, že by to nebolo možné, tak krajným riešením je použitie matnej fólie na okuliarové sklo oka s ochrnutými svalmi, aby nedošlo k rušivému dvojitému videniu a vyčkať dobu 12tich mesiacov.


Ak po 12 mesiacoch stále dvojité videnie pretrváva, je možné operačne docieliť paralelné postavenie očí. Ak je však prítomné ochrnutie niektorého svalu, tak v určitých smeroch pohľadu bude napriek operácii dochádzať k dvojitému videniu.


Dúfam, že Vám táto odpoveď pomôže.

S úctou,


Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 
Link k originálnemu článku:
24 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page