top of page

Liečime a diagnostikujeme

Glaukóm - zelený zákal

Diabetická retinopatia

Ochorenia makuly

Šedý zákal - katarakta

Poruchy zraku

Ochorenia slzného ústrojenstva

Zápal, infekcia, alergia

Vekom podmenená degenerácia makuly (VPDM)

Oklúzie sietnicových ciev

Všetky ochorenia sietnice

Ochorenia a dystrofie rohovky

Poruchy povrchu očí - suché oči

Ochorenia očných viečok

Vnútroočné zápaly - uveitídy

Image by Alexandru Zdrobău

Oči patria medzi našich najcennejších pomocníkov. 

Sú to okná do sveta. 

Od nich vo veľkej miere závisí kvalita nášho života.

Cenník

Cielené vyšetrenia

dopĺňajú základné očné vyšetrenie o ďalšie úkony podľa potrieb pacienta.

Nemusíte si vybrať vopred. V spoločnom rozhovore a podľa Vašich potrieb Vám odporučíme vyšetrenia, ktoré sa k Vám hodia a umožnia najlepšie zhodnotiť zdravie Vašich očí.

 • objektívne zmeranie refrakčnej sily očí autorefraktometrom

 • meranie zakrivenia rohovky

 • meranie ostrosti zraku

 • meranie očného tlaku bezkontaktne

 • vyšetrenie očí biomikroskopom (štrbinovou lampou)

 • vyšetrenie a posúdenie zmien zrakového nervu a centrálnej sietnice

 • konzultácia s lekárom

 • súhrn vyšetrení a vysvetlenie nálezov

Ak je to potrebné aj:

 • predpis liekov 

 • príslušné odporúčania ako  zachovať alebo obnoviť Váš zrak

 • doporučenie ďalších vyšetrení, ktoré sú pre Vás dôležité

je súčasťou ponúkaných cielených vyšetrení a zahŕňa:

Základné očné vyšetrenie

Zmluvné vzťahy

Ambulancia našej kliniky je bez zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami. Všetky úkony si hradí pacient.

Základné vyšetrenie

s okuliarmi 

29 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a podľa Vášho želania aj

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • predpis okuliarov

Kompletná preventívna prehliadka 

55 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie Vašich prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • podľa potreby predpis okuliarov

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

Kompletná diagnostika

zmien rohovky

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie rohovky OCT prístrojom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • zmapovanie povrchu rohovky topografom

Základné vyšetrenie

s očným pozadím 

29 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

Kompletná diagnostika zeleného zákalu (glaukóm)

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • meranie vnútroočného tlaku Goldmannovým aplanačným tonometrom

 • vyšetrenie zorného poľa perimetrom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • fotografia zrakového nervu 

 

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie komorového uhla kontaktným sklíčkom (gonioskopia)

Vyšetrenie pre vodičov

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie zorného poľa perimetrom

 • vyšetrenie farbocitu

 • vyšetrenie priestorového videnia

 • vyšetrenie dvojitého videnia

Základné vyšetrenie

okuliarmi a s očným pozadím

39 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • podľa potreby predpis okuliarov

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

Kompletná diagnostika

zmien sietnice

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • fotografia centrálnej sietnice

Detský screening

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare podľa spolupráce dieťaťa

 • podľa potreby predpis okuliarov alebo cykloplegická refrakcia / skiaskopia

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie priestorového videnia

Samostatné vyšetrenia

Kontrola priebehu liečby

15 €

Pachymetria - hrúbka rohovky

10 €

Optická koherentná tomografia (OCT) makuly

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) zrakového nervu

20 €

Zorné pole - počítačová perimetria

20 €

Očný tlak (bezkontaktne alebo aplanačne)

10 €

Optická koherentná tomografia (OCT) rohovky

20 €

Topografia - mapa rohovky

20 €

Očné pozadie s rozšírením zrenice

20 €

Fluoresceínová angiografia

40 €

Výkony

Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne (obsahuje aj cenu lieku)

20 €

Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu patogénov (neobsahuje náklady laboratória)

10 €

Odstránenie chybne rastúcich rias

10 €

Odstránenie cudzích telies

20 €

Preplach slzných ciest

20 €

Implantácia uzáverov slzných bodov

(2 implantáty v cene)

140 €

bottom of page