Zdravotné poistenie

Ambulancia našej kliniky nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Všetky úkony si hradí pacient.

Cenník

Základné očné
vyšetrenie

29 €

Obsahuje:

 • objektívne zmeranie dioptrií autorefraktometrom

 • meranie zakrivenia rohovky (astigmatizmu)

 • meranie ostrosti zraku (vízus)

 • meranie očného tlaku bezkontaktne

 • vyšetrenie očí biomikroskopom (štrbinovou lampou)

 • vyšetrenie zmien zrakového nervu a centrálnej sietnice (makuly)

 • konzultácia s lekárom

 • súhrn vyšetrení a vysvetlenie nálezov

Ak je to potrebné aj:

 • predpis liekov 

 • odporúčania ako zachovať alebo obnoviť Váš zrak

 • odporučenie ďalších vyšetrení, ktoré sú pre Vás dôležité

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

+ 10€ Očné pozadie

Kompletná preventívna prehliadka

55 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenia a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly)
  OCT prístrojom

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • ak je to potrebné aj vyšetrenie očného pozadia

NAJŽIADANEJŠIE VYŠETRENIE

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Detský
screening

49 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test, Bagolini test

 • vyšetrenie na odhalenie strabizmu: Cover test

 • vyšetrenie pohybu očí (motilita)

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti podľa spolupráce a veku dieťaťa

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare podľa spolupráce dieťaťa

 • podľa potreby predpis okuliarov alebo doporučenie cykloplegickej refrakcie

Diagnostika zmien sietnice

49 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • fotografia centrálnej sietnice

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Diagnostika glaukómu (zelený zákal)

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • meranie vnútroočného tlaku Goldmannovým aplanačným tonometrom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • fotografia zrakového nervu 

 

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie komorového uhla kontaktným sklíčkom (gonioskopia)

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Neurooftalmologické vyšetrenie

55 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • vyšetrenie reakcie zreničiek

 • test na relatívny aferentný pupilárny defekt (RAPD)

 • vyšetrenie pohybu očí (motilita)

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test

 • vyšetrenie na odhalenie strabizmu: Cover test

Kedy je vyšetrenie potrebné?

Najčastejšie na vyžiadanie neurológa pri neurologických ochoreniach.

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Diagnostika zmien rohovky

49 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie rohovky OCT prístrojom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • zmapovanie povrchu rohovky topografom

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Vyšetrenie pre vodičov

49 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie binokulárneho zorného poľa perimetrom

 • vyšetrenie farbocitu

 • vyšetrenie priestorového videnia

 • vyšetrenie dvojitého videnia

Doplnky:

+ 10€ Predpis okuliarov

Akútne ošetrenie

29 €

Diagnostika a ošetrenie  akútnych stavov ako úrazy, zápaly a cudzie telieska.

Samostatné a doplňujúce vyšetrenia

Prednostné vyšetrenie (výber dátumu a času podľa Vašich potrieb)

+15 €

Kontrola priebehu liečby (do 4 týždňov)

15 €

Optická koherentná tomografia (OCT) makuly

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) rohovky

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) zrakového nervu

20 €

OCT angiografia     NOVÉ VYŠETRENIE 

25 €

Fluoresceínová angiografia

40 €

Zorné pole - počítačová perimetria

20 €

Očný tlak (bezkontaktne alebo aplanačne)

10 €

Pachymetria - hrúbka rohovky

10 €

Topografia - mapa zakrivenia rohovky

20 €

Predpis okuliarov (len v kombinácii s vyšetrením)

10 €

Očné pozadie (len v kombinácii s vyšetrením)

10 €

Doplňujúce detské vyšetrenia

AR Refrakcia v cykloplégii (2. termín)

15 €

Skiaskopia v cykloplégii (2. termín)

29 €

Kontrolné vyšetrenie dieťaťa so škúlením (strabizmus)
alebo s tupozrakosťou (amblyopia)

39 €

Vyšetrenie očného pozadia u novorodencov

49 €

Zákroky

Intravitreálna aplikácia lieku Avastin
(vnútroočná  injekcia)

130 €

MeibomTherapy - ambulantná liečba zápalu viečok a dysfunkcie meibomových žliaz

80 €

Implantácia uzáverov slzných bodov
(2 implantáty v cene)

140 €

Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne (obsahuje aj cenu lieku)

20 €

Malý chirurgický zákrok (chalazeon, odstránenie výrastkov, jaziev a nádorov)

50 €

Preplach slzných ciest

10 €