top of page

Nemáme zmluvy
s poisťovňami

Ambulancia našej kliniky nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Všetky úkony si hradí pacient.

N O V I N K A

Poisťovňa Vám môže vrátiť 
až 80% ceny vyšetrenia

Ak ste poistencom zdravotnej poisťovne Dôvera, môžete pred vyšetrením u nás požiadať Vašu zdravotnú poisťovňu o finančný príspevok. Tento môže byť až do výšky 80% ceny vyšetrenia.

Žiadosť si môžete vygenerovať tu

Cenník

Základné očné
vyšetrenie

49 €

Obsahuje:

 • objektívne zmeranie dioptrií autorefraktometrom

 • meranie zakrivenia rohovky (astigmatizmu)

 • meranie ostrosti zraku (vízus)

 • meranie očného tlaku bezkontaktne

 • vyšetrenie očí biomikroskopom (štrbinovou lampou)

 • vyšetrenie zmien zrakového nervu a centrálnej sietnice (makuly)

 • konzultácia s lekárom

 • súhrn vyšetrení a vysvetlenie nálezov

Ak je to potrebné aj:

 • predpis liekov 

 • odporúčania ako zachovať alebo obnoviť Váš zrak

 • odporučenie ďalších vyšetrení, ktoré sú pre Vás dôležité

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

+ 15€ Očné pozadie

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Najžiadanejšie

Kompletná preventívna prehliadka

75 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenia a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly)
  OCT prístrojom

   

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

+ 15€ Očné pozadie

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Detské
vyšetrenia

Diagnostika zmien sietnice

69 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • fotografia centrálnej sietnice

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Diagnostika glaukómu (zelený zákal)

79 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • meranie vnútroočného tlaku Goldmannovým aplanačným tonometrom

 • fotografia zrakového nervu 

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie komorového uhla kontaktným sklíčkom (gonioskopia)

 • zmeranie hrúbky rohovky

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

Neurooftalmologické vyšetrenie

89 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • vyšetrenie reakcie zreničiek

 • test na relatívny aferentný pupilárny defekt (RAPD)

 • vyšetrenie pohybu očí (motilita)

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test

 • vyšetrenie na odhalenie strabizmu: Cover test

Kedy je vyšetrenie potrebné?

Najčastejšie na vyžiadanie neurológa pri neurologických ochoreniach.

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Diagnostika zmien rohovky

69 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie rohovky OCT prístrojom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • zmapovanie povrchu rohovky topografom

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

Vyšetrenie pre vodičov

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie binokulárneho zorného poľa perimetrom

 • vyšetrenie farbocitu

 • vyšetrenie priestorového videnia

 • vyšetrenie dvojitého videnia

Doplnky:

+ 20€ Vyšetrenie dioptrií pre okuliare

Akútne ošetrenie

49 €

Diagnostika a ošetrenie  akútnych stavov ako úrazy, zápaly a cudzie telieska.

Samostatné a doplňujúce vyšetrenia

Kontrola priebehu liečby (do 4 týždňov)

25 €

Rozšírená diagnostika predného segmentu oka

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) makuly

30 €

Optická koherentná tomografia (OCT) rohovky

30 €

Optická koherentná tomografia (OCT) zrakového nervu

30 €

OCT angiografia

40

Fluoresceínová angiografia

100 €

Autofluorescencia sietnice

20 €

Počítačová perimetria (zorné pole)

25 €

Pachymetria - hrúbka rohovky

20 €

Topografia - mapa zakrivenia rohovky

30 €

Pupilografia pri poruchách funkcie zreničiek

30 €

Meranie dĺžky oka biometrom

30 €

Vyšetrenie dioptrií pre okuliare (len v kombinácii s vyšetrením)

20 €

Očné pozadie (len v kombinácii s vyšetrením)

15 €

Premeranie očného tlaku aplanačne 
(len v kombinácii s vyšetrením)

15 €

Očný tlak bezkontaktne (bez vyšetrenia lekárom)

15 €

Prednostné vyšetrenie (výber dátumu a času podľa Vašich potrieb)

+20 €

Detský cenník

Cenník detských vyšetrení

 

Základné
detské vyšetrenie

59 €

Obsahuje:

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti prihladnuc na vek dieťaťa

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test, Bagolini test

 • vyšetrenie postavenia očí: 
  Cover test

 • vyšetrenie pohyblivosti očí vo všetkých smeroch a konvergencie

 • Vyšetrenie farebného videnia

 • vyšetrenie predného a zadného segmentu oka biomikroskopom

 • pri menších deťoch vyšetrenie reflexov rohovky a sietnice

Štandardné
detské vyšetrenie

99 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného detského vyšetrenia a naviac zahŕňa aj

Meranie

dĺžky oka

pomocou biometra

Topografia rohovky

pomocou topografu

Kompletné
detské vyšetrenie

129 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného detského vyšetrenia a naviac zahŕňa aj

Meranie

dĺžky oka

pomocou biometra

Topografia rohovky

pomocou topografu

Vyšetrenie

vrstiev sietnice

pomocou OCT

Vyšetrenie

zrakového nervu

pomocou OCT

Doplňujúce detské vyšetrenia

Kontrolné vyšetrenie dieťaťa s myopiou
(obsahuje biometrické vyšetrenie dĺžky oka)

62 €

Skiaskopia v cykloplégii (2. termín)

55 €

AR Refrakcia v cykloplégii (2. termín)

30 €

Vyšetrenie očného pozadia u novorodencov

59 €

Zákroky

Intravitreálna aplikácia lieku Avastin
(vnútroočná  injekcia)

130 €

MeibomTherapy - ambulantná liečba zápalu viečok a dysfunkcie meibomových žliaz

80 €

Implantácia uzáverov slzných bodov
(2 implantáty v cene)

140 €

Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne (obsahuje aj cenu lieku)

20 €

Malý chirurgický zákrok (chalazeon, odstránenie výrastkov, jaziev a nádorov)

50 €

Preplach slzných ciest

30 €

Aplikácia 1 terapeutickej kontaktnej šošovky

 

15 €

bottom of page