Zmluvné vzťahy

Ambulancia našej kliniky je bez zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami. Všetky úkony si hradí pacient.

Základné vyšetrenie

je súčasťou všetkých ponúkaných cielených vyšetrení a zahŕňa:

 • objektívne zmeranie refrakčnej sily očí autorefraktometrom

 • meranie zakrivenia rohovky

 • meranie ostrosti zraku

 • meranie očného tlaku bezkontaktne

 • vyšetrenie očí biomikroskopom (štrbinovou lampou)

 • vyšetrenie a posúdenie zmien zrakového nervu a centrálnej sietnice

 • konzultácia s lekárom

 • súhrn vyšetrení a vysvetlenie nálezov

Ak je to potrebné aj:

 • predpis liekov 

 • príslušné odporúčania ako  zachovať alebo obnoviť Váš zrak

 • doporučenie ďalších vyšetrení, ktoré sú pre Vás dôležité

Cenník

Cielené vyšetrenia

dopĺňajú základné očné vyšetrenie o ďalšie úkony podľa potrieb pacienta.

Nemusíte si vybrať vopred. V spoločnom rozhovore a podľa Vašich potrieb Vám odporučíme vyšetrenia, ktoré sa k Vám hodia a umožnia najlepšie zhodnotiť zdravie Vašich očí.

Základné vyšetrenie

s okuliarmi 

29 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a podľa Vášho želania aj

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • predpis okuliarov

Kompletná preventívna prehliadka 

55 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie Vašich prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • podľa potreby predpis okuliarov

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

Kompletná diagnostika

zmien rohovky

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie rohovky OCT prístrojom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • zmapovanie povrchu rohovky topografom

Základné vyšetrenie

s očným pozadím 

29 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

Kompletná diagnostika zeleného zákalu (glaukóm)

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • meranie vnútroočného tlaku Goldmannovým aplanačným tonometrom

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • fotografia zrakového nervu 

 

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie komorového uhla kontaktným sklíčkom (gonioskopia)

Vyšetrenie pre vodičov

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie zorného poľa perimetrom

 • vyšetrenie farbocitu

 • vyšetrenie priestorového videnia

 • vyšetrenie dvojitého videnia

+20€ ak je potrebné aj doladenie a predpis okuliarov

Základné vyšetrenie

okuliarmi a s očným pozadím

39 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare na základe Vášho osobného pocitu

 • podľa potreby predpis okuliarov

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

Kompletná diagnostika

zmien sietnice

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • fotografia centrálnej sietnice

Detský screening

49 €

Obsahuje základné očné vyšetrenie a naviac 

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • preskúšanie a doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare podľa spolupráce dieťaťa

 • podľa potreby predpis okuliarov alebo cykloplegická refrakcia / skiaskopia

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • vyšetrenie priestorového videnia

najžiadanejšie.png

Samostatné vyšetrenia

Kontrola priebehu liečby (do 4 týždňov)

15 €

Doplnenie predpisu okuliarov (ak nie je súčasťou vyšetrenia)

20 €

Pachymetria - hrúbka rohovky

10 €

Optická koherentná tomografia (OCT) makuly

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) zrakového nervu

20 €

Zorné pole - počítačová perimetria

20 €

Očný tlak (bezkontaktne alebo aplanačne)

10 €

Optická koherentná tomografia (OCT) rohovky

20 €

Topografia - mapa rohovky

20 €

Očné pozadie s rozšírením zrenice

20 €

Fluoresceínová angiografia

40 €

Výkony

Ambulantný liečebný komplex zápalu viečok a dysfunkcie meibomových žliaz

80 €

Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne (obsahuje aj cenu lieku)

20 €

Malý chirurgický zákrok (chalazeon, odstranenie výrastkov, jaziev a nádorov)

50 €

Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu patogénov (neobsahuje náklady laboratória)

10 €

Odstránenie chybne rastúcich rias

10 €

Odstránenie cudzích telies

20 €

Preplach slzných ciest

20 €

Implantácia uzáverov slzných bodov

(2 implantáty v cene)

140 €