top of page

Zdravotné poistenie

Ambulancia našej kliniky nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Všetky úkony si hradí pacient.

Cenník

Základné očné
vyšetrenie

39 €

Obsahuje:

 • objektívne zmeranie dioptrií autorefraktometrom

 • meranie zakrivenia rohovky (astigmatizmu)

 • meranie ostrosti zraku (vízus)

 • meranie očného tlaku bezkontaktne

 • vyšetrenie očí biomikroskopom (štrbinovou lampou)

 • vyšetrenie zmien zrakového nervu a centrálnej sietnice (makuly)

 • konzultácia s lekárom

 • súhrn vyšetrení a vysvetlenie nálezov

Ak je to potrebné aj:

 • predpis liekov 

 • odporúčania ako zachovať alebo obnoviť Váš zrak

 • odporučenie ďalších vyšetrení, ktoré sú pre Vás dôležité

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

+ 15€ Očné pozadie

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Kompletná preventívna prehliadka

66 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenia a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly)
  OCT prístrojom

   

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

+ 15€ Očné pozadie

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Detský
screening

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test, Bagolini test

 • vyšetrenie na odhalenie strabizmu: Cover test

 • vyšetrenie pohybu očí (motilita)

 • vyšetrenie zrakovej ostrosti podľa spolupráce a veku dieťaťa

 • zmeranie prinesených okuliarov

 • doladenie dioptrických hodnôt pre okuliare podľa spolupráce dieťaťa

 • podľa potreby predpis okuliarov alebo doporučenie cykloplegickej refrakcie

Diagnostika zmien sietnice

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie vrstiev centrálnej sietnice (makuly) OCT prístrojom

 • vyšetrenie sietnice nepriamym oftalmoskopom po rozkvapkaní zreničky

 • fotografia centrálnej sietnice

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Diagnostika glaukómu (zelený zákal)

69 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zrakového nervu OCT prístrojom

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • meranie vnútroočného tlaku Goldmannovým aplanačným tonometrom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • fotografia zrakového nervu 

 

Ak je to potrebné:

 • vyšetrenie komorového uhla kontaktným sklíčkom (gonioskopia)

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

Neurooftalmologické vyšetrenie

66 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom

 • vyšetrenie reakcie zreničiek

 • test na relatívny aferentný pupilárny defekt (RAPD)

 • vyšetrenie pohybu očí (motilita)

 • vyšetrenie binokulárneho videnia: Langov test

 • vyšetrenie na odhalenie strabizmu: Cover test

Kedy je vyšetrenie potrebné?

Najčastejšie na vyžiadanie neurológa pri neurologických ochoreniach.

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

+ 15€ premeranie tlaku aplanačne

Diagnostika zmien rohovky

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj

 • vyšetrenie rohovky OCT prístrojom

 • zmeranie hrúbky rohovky

 • zmapovanie povrchu rohovky topografom

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

Vyšetrenie pre vodičov

59 €

Obsahuje všetky vyšetrenia zo základného očného vyšetrenie a naviac aj 

 • vyšetrenie binokulárneho zorného poľa perimetrom

 • vyšetrenie farbocitu

 • vyšetrenie priestorového videnia

 • vyšetrenie dvojitého videnia

Doplnky:

+ 15€ Predpis okuliarov

Akútne ošetrenie

39 €

Diagnostika a ošetrenie  akútnych stavov ako úrazy, zápaly a cudzie telieska.

Samostatné a doplňujúce vyšetrenia

Prednostné vyšetrenie (výber dátumu a času podľa Vašich potrieb)

+20 €

Príplatok za predĺženú konzultáciu (za každých 15 min)

+20 €

Kontrola priebehu liečby (do 4 týždňov)

20 €

Rozšírená diagnostika predného segmentu oka

20 €

Optická koherentná tomografia (OCT) makuly

30 €

Optická koherentná tomografia (OCT) rohovky

30 €

Optická koherentná tomografia (OCT) zrakového nervu

30 €

OCT angiografia     NOVÉ VYŠETRENIE 

40

Fluoresceínová angiografia

80 €

Počítačová perimetria (zorné pole)

25 €

Pachymetria - hrúbka rohovky

20 €

Topografia - mapa zakrivenia rohovky

30 €

Predpis okuliarov (len v kombinácii s vyšetrením)

15 €

Očné pozadie (len v kombinácii s vyšetrením)

15 €

Premeranie očného tlaku aplanačne 
(len v kombinácii s vyšetrením)

15 €

Očný tlak bezkontaktne (bez vyšetrenia lekárom)

15 €

Doplňujúce detské vyšetrenia

Kontrolné vyšetrenie dieťaťa

47 €

Kontrolné vyšetrenie dieťaťa s myopiou
(obsahuje biometrické vyšetrenie dĺžky oka)

62 €

Skiaskopia v cykloplégii (2. termín)

55 €

AR Refrakcia v cykloplégii (2. termín)

20 €

Vyšetrenie očného pozadia u novorodencov

59 €

Zákroky

Intravitreálna aplikácia lieku Avastin
(vnútroočná  injekcia)

130 €

MeibomTherapy - ambulantná liečba zápalu viečok a dysfunkcie meibomových žliaz

80 €

Implantácia uzáverov slzných bodov
(2 implantáty v cene)

140 €

Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne (obsahuje aj cenu lieku)

20 €

Malý chirurgický zákrok (chalazeon, odstránenie výrastkov, jaziev a nádorov)

50 €

Preplach slzných ciest

30 €

Aplikácia 1 terapeutickej kontaktnej šošovky

 

15 €

bottom of page