Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 

Narodil som sa v roku 1980 v Kežmarku. Vyrastal som v Tatranskej Lomnici. V Poprade som navštevoval nemecké bilingválne gymnázium, ktorého ukončenie mi umožnilo študovať na zahraničných univerzitách.

DSC_0874.jpg

Štúdium

V roku 2000 som začal štúdium medicíny v nemeckom Göttingene na Univerzite Georga-Augusta, ktoré som neskôr rozšíril o doktorandské štúdium III. stupňa s dizertačnou prácou k neurologickému ochoreniu skleróze multiplex.

P1010455d.jpeg

Pobozkal som  najbozkávanejšiu dievčinu Nemecka  

Na námestí univerzitného mestečka Göttingen stojí fontána so sochou Gänseliesel. Podľa dávnej tradície by mal každý novopečený doktor vyliezť na vrch fontány, pobozkať Gänseliesel a odovzdať jej kytičku kvetov. Bol to skvelý pocit, až na tie mokré topánky.

Očná medicína

V roku 2011 som nastúpil na rezidentské štúdium očnej univerzitnej kliniky.

V apríli 2016 som v Paríži zložil európsku atestáciu z oftalmológie a získal prestížny titul FEBO (Fellow of European Board of Ophthalmology). V máji 2016 som úspešne zložil aj nemeckú atestáciu z oftalmológie.

 

V posledných rokoch som sa zameriaval na ochorenia sietnice, ktoré som aj operoval. Práve chirurgické skúsenosti mi pomohli rozhodnúť spôsob liečby zo širšieho pohľadu a predpovedať priebeh ochorenia presnejšie. Mojimi učiteľmi bol súčasný prezident Nemeckej oftalmologickej spoločnosti Prof. Dr. Hans Hoerauf a viceprezident Nemeckej retinologickej spoločnosti Prof. Dr. Nicolas Feltgen.

 

Druhým zamerianím boli vnútroočné zápalové ochorenia - uveitídy. Na očnej univerzitnej klinike v Göttingene som bol hlavný špecialista pre tieto ochorenia a viedol som špecializovanú ambulanciu.

Okrem klinickej praxe som sa venoval aj výučbe študentov medicíny, vedeckému výskumu a prednáškovej činnosti.

 

Vytvoril som softvér pre liečbu vnútroočných ochorení intravitreálnymi injekciami, ktorý spravuje  liečebný plán stoviek pacientov a umožní tak lekárovi v krátkom čase nájsť správne pokračovanie liečby. Softvér používajú dodnes viaceré nemecké univerzitné a súkromné nemocnice.

Posledné 2 roky som pôsobil ako primár južnej oblasti Šlesvicka-Holštýnska s ambulanciami v mestách Pinneberg a Uetersen pre spoločnosť NordBlick.

​Čo je FEBO?

Je to titul, ktorý udeľuje Európska rada oftalmológie (EBOD) za úspešnú skúšku excelentnosti v oftalmológii.

 

Touto európskou atestáciou preveria uznávaní experti z európskych krajín vedomosti a klinické zručnosti kandidáta, ktoré sú potrebné na poskytovanie vysokého štandardu oftalmologickej starostlivosti v nemocniciach a súkromných klinikách.

Moja vízia a prečo som sa vrátil

Túžba vybudovať vlastnú kliniku sa zrodila ešte pred štúdiom medicíny v čase, keď som ako vojak vykonával civilnú služby na očnom oddelení popradskej nemocnice. Na očnej operačnej sále som spoznal inštrumentárku Mgr. Janku Sedlákovú, ktorú sa mi teraz podarilo získať ako vedúcu sestru mojej kliniky.

 

Naspäť som sa vrátil z jednoduchého dôvodu:

Slovensko milujem, je to moja rodná krajina a som na ňu hrdý. O to viac sa teším, že môžem poznatky zo zahraničia priniesť späť domov svojim krajanom. 

 

Do nášho regiónu prinášam špičkovú prístrojovú diagnostiku, prevenciu a liečbu očných ochorení.

Som Váš očný lekár, som tu pre Vás a som v Poprade.

S úctou,

Váš,

Miroslav Kulanga

IMG_1358.jpeg

20

rokov lekárskeho vzdelania a praxe

2

atestácie

5

publikácií

100

operácií sietnice

ppV, plomby, serkláže

10.000

vnútroočných

injekcií

Publikácie

2018

Trendy v chirurgii odlúpnutia sietnice:

Čo sa zmenilo v porovnaní s rokom 2001?

Fischer, C.V., Kulanga, M. , Hoerauf, H. (2018): Trends in der Ablatiochirurgie: Was hat sich im Vergleich zu 2001 geändert? Ophthalmologe 115: 663–668.

2014

Informované súhlasy pacienta 20-tich chirurgických výkonov v oftalmológii

Autor textov informovaného súhlasu pacienta pre operačné zákroky z oboru oftalmológie publikované v iPad aplikácii infoskop® od firmy Synmedico (Kassel, Nemecko)

2006

Potlačenie mikrogliálnej zápalovej aktivity fagocytózou myelínu: úloha p47-PHOX-sprostredkovanej produkcie reaktívnych druhov kyslíka

Liu, Y.,  Hao, W.,  Letiembre, M.,  Walter, S.,  Kulanga, M.,  Neumann, H., Fassbender, K. (2006): Suppression of microglial inflammatory activity by myelin phagocytosis: role of p47-PHOX-mediated generation of reactive oxygen species. J Neurosci 26, 12904-13.

2015

Podcenené menšie zranenia po pádoch: Niekedy za tým „viazne“ viac.

Kulanga, M. , Schittkowski, M. (2015): Unterschätzte Bagatellverletzungen nach Sturz: Es „steckt“ manchmal mehr dahinter.  Ophthalmologe 112: 1006.

2008

Efekt fagocytózy myelínu v makrofágoch a mikrogliách in vitro: potlačenie zápalovej aktivity a indukcia apoptózy

Kulanga, M. (2008): INAUGURAL – DISSERTATION 
Effekt der Myelinphagozytose auf Makrophagen und Mikroglia in vitro:  Suppression inflammatorischer Aktivität und Apoptoseinduktion 

Prednášky z kongresov

04/2021

Celoslovenský oftalmologický webinár

Nová epidémia: myopia. Čo nás čaká a ako dnes dokážeme pomôcť?

Neue Epidemie: Myopie. Was uns erwartet und wie wir bereits heute helfen können?

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

04/2021

Celoslovenský oftalmologický webinár

Suché oči: keď kvapky nestačia.

Trockene Augen: wenn Augentropfen nicht mehr genug sind.

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

05/2018

Sea Congress 2018, Kiel-Oslo

Retinopatia nedonosených detí: Čo vieme?

Frühgeborenenretinopathie: Was wissen wir?

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

05/2018

Sea Congress 2018, Kiel-Oslo

Liečba venóznych oklúzií sietnice

Behandlung retinaler Venenverschlüsse

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

05/2018

Sea Congress 2018, Kiel-Oslo

Intravitreálna aplikácia liečiv: právne a formálne osobitosti

Intravitreale Medikamenteneingabe: rechtliche und formale Besonderheiten

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

12/2016

Regionálne školenie Univerzitnej kliniky pre oftalmológov, Göttingen

Adventný kalendár uveitíd: 24 tipov do praxe

Adventskalender Uveitis: 24 Tipps für die Praxis

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

08/2016

Regionálne školenie Univerzitnej kliniky pre oftalmológov, Göttingen

Očná sarkoidóza: „veľká maškaráda“

Okuläre Sarkoidose: „great masquerade“

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

12/2015

Regionálne školenie Univerzitnej kliniky pre oftalmológov, Göttingen

Intrakamerálny rtPA pri fibrinóznej iritíde

Intrakamerales rtPA bei fibrinöser Iritis

Veľkosť súboru:

46,3 MB

Jazyk prednášky:

DE

06/2015

28. výročné zasadnutie Nemeckej retinologickej spoločnosti v Göttingene

Terapia protilátkami VEGF pri VPDM: monitorovanie liečby, parametre pre je opakovanie a prognostické faktory

Anti-VEGF Therapie der AMD: Monitoring, Wiederbehandlungs- und Prognoseparameter

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

10/2014

Eyecademy, Dresden

Zvyšujúci sa počet injekcií, vysoká byrokracia: nový softvér pôsobí proti namáhavej papierovej dokumentácii

Steigende Injektionszahlen, hohe Bürokratie: neue Software wirkt der Papierbelastung entgegen

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

09/2014

112. kongres Nemeckej oftalmologickej spoločnosti, Konferencia prípadov ochorenia sietnice, Leipzig

Zmeny makuly u mladého dievčaťa

Makulaveränderung bei jungem Mädchen

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

09/2014

112. kongres Nemeckej oftalmologickej spoločnosti, Workshop: Informačné technológie v klinike a zdravotníckych zariadeniach, Leipzig

Výmena informácií v rámci zdravotníckeho zariadenia alebo kliniky: moderné metódy bez veľkého rozpočtu

Informationsaustausch innerhalb der Praxis oder Klinik: Moderne Methoden ohne großes Budget

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

07/2014

Regionálne školenie Univerzitnej kliniky pre oftalmológov, Göttingen

Orbitálne prekvapenia: Niekedy je za tým „viazne“ viac

Orbitale Überraschungen: Da steckt manchmal mehr dahinter

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

06/2013

63. kongres Spolku severonemeckých očných lekárov, Westerland na ostrove Sylt

Malé očné poranenia po pádoch: „Viazne“ za tým viac?

Leichte Augenverletzung nach Sturz: Steckt da mehr dahinter?

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

06/2013

63. kongres Spolku severonemeckých očných lekárov, Westerland na ostrove Sylt

Softvér pre intravitreálne Injekcie: zjednodušenie dokumentácie a lepší prehľad napriek stúpajúcemu počtu injekcií

Software für intravitreale Injektionen: Vereinfachung der Dokumentation und besserer Überblick trotz steigender Injektionszahlen

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

06/2012

25. výročné zasadnutie Nemeckej retinologickej spoločnosti v Münster

Softvérový manažment intravitreálnych injekcií: IVI Manager

Softwaregestütztes Management intravitrealer Injektionen: der IVI Manager

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

11/2011

Regionálne školenie Univerzitnej kliniky pre oftalmológov, Göttingen

IVI-Manager ako užitočný inštrument

IVI-Manager ein nützliches IT-Instrument

Veľkosť súboru:

Jazyk prednášky:

DE

Moje životné mottá

T. Baťa

Nemyslieť len na seba

- byť užitočný.


Jedna užitočná maličkosť je viac než tisíc myšlienok plných strachu a sťažovania sa. 

Čo sa na konci nášho života
naozaj počíta, 

nie je čo sme si kúpili,
ale čo sme vybudovali, 

nie je čo vlastníme,
ale o čo sme sa vedeli podeliť, 

nie je naša kariéra,
ale náš charakter, 

nie je náš úspech,
ale náš význam.

M.R.Štefánik

Pre ľudí

pevného predsavzatia

a vytrvalosti,

niet nemožností.