top of page

DETSKÁ

OČNÁ

KLINIKA

Vedeli ste že,

80%

z toho, čo sa naučíme, pochádza z toho, čo vidíme? Kontrola zraku detí je preto kľúčová, aby sme im dali ten najlepší štart do života a zabezpečili ich zdravý vývin!

70%

detí raz ročne navštívi zubného lekára, ale len 25% detí očného lekára? Pritom každé 4. dieťa má neodhalenú poruchu zraku.

60%

porúch učenia je spojených s poruchami zraku? Liečbou je možné väčšinu z nich odstrániť alebo prinajmenšom zlepšiť.

Na Očnej klinike Kulanga sa so skúsenosťami a oddanosťou venujeme starostlivosti o detský zrak. Veríme, že najefektívnejším prostriedkom je prevencia. Liečime podľa najmodernejších štandardov  odborných spoločností v západnej Európe a USA, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch. Okrem toho sa aktívne venujeme vzdelávaniu, osvete a radíme rodičom prostredníctvom sociálnych sietí a online poradne.

 

Jednoducho povedané:

POMÁHAME DEŤOM LEPŠIE VIDIEŤ

image001 (10)_edited.jpg

Najčastejšie detské ochorenia očí

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Najdôležitejšie vyšetrenie zraku

Viac o jednotlivých ochoreniach

Amblyopia

TUPOZRAKOSŤ

Myopia

KRÁTKOZRAKOSŤ

Strabizmus

ŠKÚLENIE

Hypermetropia

ĎALEKOZRAKOSŤ

Slzenie u bábätiek

STENÓZA SLZNÝCH CIEST

Astigmatizmus

ZAKRIVENIE ROHOVKY

Zápaly

SPOJOVKY JAČMENE ALERGIE

Najdôležitejšie
vyšetrenie zraku
je v 3. roku života

Deti už v tomto veku dostatočne spolupracujú a je možné odhaliť a liečiť tupozrakosť, škúlenie alebo potrebu okuliarov (refrakčnú chybu).

 

Do 5.-6. roku života sa podarí tupozrakosť vyliečiť až u 90% všetkých detí. Po 6. roku života šanca na vyliečenie rýchlo a nenávratne klesá.

VIAC AKO

50%
RODIČOV
ZMEŠKÁ

VYŠETRENIE
SVOJICH DETÍ PRED
ICH 6. ROKOM ŽIVOTA
U OČNÉHO LEKÁRA

Nespoliehajte sa len na predpísané preventívne prehliadky.

Nezahŕňajú včasnú prevenciu tupozrakosti!

Zdravotné poisťovne hradia iba preventívne prehliadky definované v zákone 577/2004. Tieto však nezahŕňajú včasné vyšetrenie tupozrakosti u očného lekára, ale sú obmedzené len na kontrolu zrakovej ostrosti u pediatra, a to až v 5. roku života dieťaťa.

To je veľmi neskoro.

Je preto na zodpovednosti rodičov, aby nezmeškali príležitosť zabezpečiť dobrý zrak pre svoje deti do ich ďalšieho života. Očné vyšetrenie poskytne dôležité informácie a umožní včasný zásah v prípade potreby.

5 mylných dôvodov 
prečo rodičia neberú
svoje deti na očné vyšetrenie

01.

Zdá sa,

že dieťa vidí dobre.

Deti nevedia posúdiť,  či vidia inak ako ostatní a nemajú to s čím porovnať, keďže inak zatiaľ nevideli. Zároveň si ani dieťa nemusí všimnúť, že má jedno oko slabšie, keďže stále pozerá oboma očami. To sa nemusí prejaviť ani na správaní dieťaťa.

02.

Problémy so zrakom nemá veľa detí.

Tažké poškodenie zraku sa vyskytuje u detí  našťastie zriedkavo. Avšak výskyt závažných porúch ako škúlenie, tupozrakosť,  krátkozrakosť, ďalekozrakosť a astigmatizmus je v skutočnosti okolo 20-25%. Navyše každé 4. dieťa má neodhalenú poruchu zraku.

03.

Zlý zrak by si asi všimli aj v škôlke či v škole.

Zhoršený zrak sa  nemusí nijako prejaviť na správaní dieťaťa, ktoré je pozorovateľné zvonku. Ani skríningové vyšetrenia v škôlkach či školách nemusia odhaliť všetky očné ochorenia či zníženú zrakovú ostrosť jedného z očí a preto nenahradia vyšetrenie u očného lekára

04.

Dieťa si nemá ako pokaziť zrak.

Niektorí rodičia si  myslia, že životný štýl a aktivity detí nemajú vplyv na zdravie ich očí. Porovnajme to so  zubami, kde je známe, že konzumácia cukru alebo zlé čistenie ich môže poškodiť. Dnes už vieme, že málo  slnečného svetla a hlavne činnosti do blízka majú výrazný negatívny vplyv.

05.

Dieťa môže dostať nepotrebné okuliare.

Deti väčšinou potrebujú okuliare z iných dôvodov ako dospelí. Zrak sa u nich ešte len vyvíja. Dioptrické chyby môžu spôsobiť zastavenie zdravého vývinu, čo môže mať následok na celý život. Z klinických štúdií a praxe vieme, kedy dieťa okuliare potrebuje a kedy nie.

Kedy chodiť s dieťaťom na očné vyšetrenie?

Deti by mali mať 1. vyšetrenie v 6. mesiaci.

Najdôležitejšie vyšetrenie dieťaťa je v 3. roku.

Ďalšie vyšetrenie by malo byť pred nástupom do školy a následne podľa zdravotného stavu každý 1 až 2 roky, kvôli možnému vzniku krátkozrakosti.

6. mes.

3. rok

pred nástupom do školy

Ako zistím, či moje dieťa
má problémy so zrakom?

Časté šúchanie očí

(okrem únavy,

vtedy je to normálne)