top of page

Čo s tupozrakým okom v dospelosti?

Dobrý deň,

diagnózu tupozrakého ľavèho oka mi zistili až v piatich rokoch. Dovtedy som pozerávala televíziu z bežnej vzdialenosti, čo sa však ako keby zo dňa na deň zmenilo a začala som pozerávať rozprávky úplne zblízka. Sama som si túto “náhlu” zmenu ako dieťa uvedomovala.


Je možné, že sa tupozrakosť vyvinie takto zo dňa na deň?

Pýtam sa kvôli deťom, aby sme predišli tejto diagnóze.

Je pravda, že štatisticky jedno z 3 detí toto postihnutie zdedí?


Dá sa aj v štyridsiatke ešte zlepšiť fukčnosť tupozrakého oka a tým znížiť dioptrie?

Zaujíma ma cvičenie, ale aj operácia či iné možnosti. Na oboch očiach mám dioptrie +4 (na ľavom by malo byť reálne až asi +6, ale to mi už vadilo pri skúšaní).


Ďakujem 

Naša odpoveď


Dobrý deň prajem,


tupozrakosť znamená, zraková ostrosť sa na jednom alebo oboch očiach nevyvinie do takej miery, ako by mala. Laicky povedané, nedosiahne 100%. Prekážku vo vývine predstavujú napr. nevykorigované vysoké dioptrie alebo škúlenie.


Šanca ovplyvniť tupozrakosť v dospelom veku bola dlho považovaná za málo nádejnú, keďže plasticita mozgu je najlepšia do 6 roku života a potom rapídne klesá.


V posledných rokoch sa však objavili možnosti liečby aj u dospelých pacientoch a to na základe dychoptického tréningu. Pacient si nasadí dvojfarebné okuliare a pritom napr. hrá špeciálne upravenú počítačovú hru, kde každým okom vidí odlišné objekty. Slabé oko je pri tom softvérovo uprednostnené a tým sa cvičí. Vekové obmedzenie pri tejto liečbe neexistuje. Je vhodné pre deti aj dospelých. Výsledky sú sľubné. Naša klinika začiatkom roka rozbehla spoluprácu s dvoma zahraničnými firmami pre poskytnutie tejto liečby našim pacientom. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať.


Tupozrakosť sama o sebe síce dedičná nieje, avšak dedičné sú prekážky vedúce k tupozrakosti ako napr. škúlenie alebo dioptrické poruchy. Odhaduje sa, že každé 3-4 dieťa v populácii trpí neodhalenou poruchou zraku.


Preto je dôležité, aby každé dieťa bolo vyšetrené očným lekárom v 3. roku života, aby sa porucha odhalila a tupozrakosť sa dala zvrátiť.


Viac o tupozrakosti a ochoreniach s ňou spojených, sa dočítate na našej stránke https://www.kulanga.sk/detska-klinika


Dúfam, že Vám táto odpoveď pomôže.

S úctou,


Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 
Link k originálnemu článku:
223 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page