top of page

Aký je rozdiel medzi opuchom papily a zápalom zrakového nervu?

Dobrý deň,

rada by som sa informovala, že či je rozdiel medzi týmito dvoma stavmi - opuch papily a zápal zrakového nervu.

Spôsobuje zápal opuch?

Alebo ak je opuch, tak nie je zápal?

Očný lekár používa termín opuch papily. Na magnetickej rezonancii je uvedené vynutý priebeh n.n. optici.

Prejavuje sa ideopatická intrakraniálna hypertenzia zápalom zrakového nervu alebo opuchom?

Ďakujem 

Naša odpoveď


Dobrý deň prajem,


áno, medzi opuchom papily zrakového nervu a zápalom zrakového nervu je rozdiel, aj keď sa môžu vyskytovať súbežne avšak nemusia.


Papila zrakového nervu je časť len časť zrakového nervu (jeho hlava), ktorú očný lekár vidí v oku na očnom pozadí a vie ju zhodnotiť. Zvyšok zrakového nervu nevidí a je možné ho zhodnotiť len zobrazovacími technikami ako napr. MRT, ultrazvuk a pod. Preto popisuje očný lekár len papilu a radiológ priebeh zrakového nervu. Každý má iný pohľad na zrakový nerv.


Opuch papily zrakového nervu je nález a môže vzniknúť pri mnohých ochoreniach. Napríklad pri:

  • zápale zrakového nervu napr. pri neurologických alebo autoimunitných ochoreniach, infekciách a ďalších.

  • vysokom krvnom tlaku

  • infarkte zrakového nervu

  • intrakraniálnej hypertenzii

  • užívaní niektorých liekov

  • drúzach zrakového nervu

  • idiopatická = bez známej príčiny

  • a ďalšie ...


Zápal zrakového nervu je skôr diagnóza, aj keď príčin môže byť tiež viacero. Najčastejšou príčinou zápalu je demyelinizačné ochorenie ako napr. roztrúsená skleróza.

Pri zápale môže ale nemusí dôjsť k opuchu papily zrakového nervu. Platí to aj opačne, ak je prítomný opuch papily zrakového nervu, môže ale nemusí byť príčinou zápal zrakového nervu.


Idiopatická intrakraniálna hypertenzia sa prejavuje opuchom papily zrakového nervu ale nie zápalom zrakového nervu. Pri zápale je väčšinou zraková ostrosť značne znížená. Pri opuchu papily spôsobeného intrakraniálnou hypertenziou je zraková ostrosť zo začiatku bez postihnutia. Až dlhotrvajúci opuch ju časom môže znížiť.


Dúfam, že Vám táto odpoveď pomôže.

S úctou,


Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 
Link k originálnemu článku:

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page