top of page

Ako prebieha liečba, keď dieťa trpí štiepením sietnice?

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť o štiepení sietnice u detičiek - juvenilná retinoschíza.

Máte s uvedenou diagnózou skúsenosti?

Ako prebieha liečba a aké sú prognózy pre dieťa?


Ďakujem


 

Naša odpoveď


Dobrý deň,


juvenilná retinoschíza viazaná na X chromozóm patrí medzi genetické, teda vrodené ochorenia. Ich výskyt v praxi preto nie je až taký bežný. V mojom profesnom živote som sa však stretol s 2 prípadmi. Obaja boli chlapci, čo je typické. U dievčat sa ochorenie väčšinou neprejaví, sú však "prenášačky" poškodeného chromozómu.


Kauzálna liečba poškodeného génu zatiaľ neexistuje. Liečiť sa dajú len komplikácie tohto ochorenia:

  • Opuch makuly - možnosť liečby lokálnymi alebo systemickými blokátormi karboanhydrázy.

  • Odlúpnutie sietnice, krvácanie do sklovca - chirurgická liečba.


Preventívne laserové ošetrenie sietnice je sporné. Môže a nemusí zabrániť odlúpeniu sietnice, môže ho však aj vyvolať. Taktiež je potrebné vykorigovať všetky refrakčné chyby okuliarmi.


V prvých 10 - 20 rokoch života väčšinou dôjde k postupnému zhoršovaniu centrálnej zrakovej ostrosti. Po ďalší život sa zraková ostrosť už väčšinou nezhoršuje, avšak neskôr v seniorskom veku môže ešte zhoršenie nastať. Periférne videnie pacientov s týmto ochorením je väčšinou dobré, a preto sa vedia dobre orientovať.


Je dôležité dieťa rehabilitovať čo najskôr, aby sa naučilo v živote fungovať so zhoršeným zrakom. Na to slúžia špeciálne škôlky a školy pre zrakovo postihnuté deti. Dospelým sa venuje napr. Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých v Levoči, kde je možné sa vyučiť rôznym profesiám.


Dúfam, že Vám táto odpoveď pomôže a prajem Vám všetko dobré.


S úctou,

Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO


 
Link k originálnemu článku:
3 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page