top of page

Čo znamená, keď mám glaukóm?

Dobrý deň,


bola som na kontrole a doktorka mi povedala mi, že všetko je ok. Zrak sa nezhoršil, okuliare ostávajú, tlak je dobrý. Mám prísť o dva roky.

Doma som čítala správu a je tam podozrenie na glaukóm.


Je to v poriadku?

Veď to je zelený zákal.

Môžem oslepnúť?


Ďakujem
 

Naša odpoveď


Dobrý deň prajem,


diagnóza "podozrenie na glaukóm" sa často nachádza v lekárskych správach a spôsobuje rozruch. Neznamená hneď, že glaukóm (zelený zákal) je aj u pacienta prítomný. Dôležité je aby ste sa opýtali Vášho očného lekára, prečo túto diagnózu v správe použil.


Pacienta s glaukómom je potrebné sledovať každé 3 mesiace a premerať najmä očný tlak. K diagnóze glaukómu sú však potrebné viaceré vyšetrenia, ktorých výsledky na priloženej fotografii však nie sú uvedené:


1. meranie očného tlaku najlepšie aplanačne a nie len bezkontatkne


2. Cup/Disc ratio (CD) zrakového nervu - vyjadruje sa desatinným číslom a ide o subj. zhodnotenie veľkosti jamky zrakového nervu očným lekárom pri vyšetrení štrbinovou lampu. Pri zelenom zákale je jamka zväčšená napr. 0,7


3. Gonioskopia - zhodnotenie komorového uhla


4. Počítačová perimetria - zorné pole, ktoré sa pri glaukóme poškodzuje


5. OCT zrakového nervu. Zobrazuje, koľko nervových vlákien ešte zrakový nerv má a porovná to so zdravými ľudmi. Z popisu na fotografii nie je zrejmé, či išlo o OCT makuly alebo zrakového nervu.


Občas však ani všetky tieto vyšetrenia nedokážu zodpovedať, či u pacienta ide naozaj o glaukóm alebo nie. Vtedy len pozorovanie v čase a prípadná progresia (zhoršenie) parametrov odhalí, že ide naozaj o zelený zákal. Práve v týchto prípadoch sa používa diagnóza "Podozrenie na glaukóm".


Na glaukóm je možné oslepnúť, avšak ak sa nelieči a dôjde k zničeniu zrakového nervu. Zrakový nerv je ako kábel medzi mozgom a okom. Alebo pre lepšie predstavenie, medzi televízorom a anténou. Keď sa zničí, nie je obraz. Navyše glaukóm dlho nespôsobuje žiadne ťažkosti a prvé problémy pacient zistí až keď už je veľmi neskoro. Preto je dôležitá pravidelná kontrola u očného lekára:

do 60 rokov - u zdravých každé 2 roky

po 60tke - každý rok


S úctou,

Dr. med. Miroslav Kulanga, FEBO 
Link k originálnemu článku:
62 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page