top of page

Vytvorte si žiadosť

na poskytnutie príspevku
od zdravotnej poisťovne Dôvera

pre očné vyšetrenie

Žiadosť je potrebné podať najneskôr 10 dní pred vyšetrením.

Žiadosti možno generovať len na počítači.

Na mobilnom zariadení by sa Vám nezobrazili s
právne.

Za pár sekúnd máte žiadosť hotovú a môžete ju poslať Vašej poisťovni.

Poisťovňa

Informácia k detským vyšetreniam

K detskému vyšetreniu si prosím pre prípad potreby hneď vytvorte aj ďalšiu žiadosť na 2. termín s názvom "Retinoskopia 180° v cykloplégii (2. termín)".

deti

Finančný príspevok zdravotnej poisťovne

Každý pacient má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - zmluvného či nezmluvného.  (576/2004  § 11 ods. 6)

Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej u nezmluvného poskytovateľa.

 

Žiadosť však musí spĺňať kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. (577/2004 § 42 ods. 1)

Slovenské zdravotné poisťovne si určili odlišné kritériá poskytnutia príspevku a prehľad Vám ponúkame tu:

DÔVERA

UNION

VŠZP

VÝŠKA PRÍSPEVKU

80%

80%

80%

z platby, ktorú poisťovňa za dané vyšetrenie zaplatila zmluvnému lekárovi 

PLATBY ZA  VYŠETRENIE

€€

€€€€

€€€

Človek má väčšinou 2 oči. Každé oko má svoj zdravotný nález a každé oko je potrebné vyšetriť zvlášť. Niektoré poisťovne preto uznávajú vykazovanie určitých výkonov pre každé oko zvlášť, teda 2-krát. Čím ich uzná viac, tým vyššia je aj celková platba za vyšetrenie. To umožní, že v niektorých prípadoch dostanete dokonca viac ako 80% zo sumy, ktorú ste u nás za vyšetrenie zaplatili, keďže niektoré vyšetrenia u nás stoja menej, ako za ne platí poisťovňa zmluvným lekárom.

ŽIADOSŤ
NAJNESKÔR

10 dní
pred vyš.

20 dní
pred vyš.

neuvádza

ZASLANIE VYÚČTOVANIA

do
365 dní

do
30 dní

neuvádza

DÔVERA

UNION

VŠZP

NELIMITUJE
ročnú výšku príspevku

pri zákrokoch max. 400€/rok

max. 200€/rok

NELIMITUJE
minimálnu výšku platby

min. 33€

NEVYŽADUJE
nedostupnosť zdravotnej starostlivosti u zmluvných lekárov

Vyžaduje!

NEVYŽADUJE
čakaciu lehotu u zmluvných poskytovateľov vyššiu ako 3 mesiace 

Vyžaduje!

NEVIAŽE
poskytnutie príspevku na možnosti svojho rozpočtu

Len ak to umožňuje rozpočet VšZP

VIAC
INFORMÁCIÍ

NAŠE
HODNOTENIE

Z prehľadu kritérií jednotlivých poisťovní vyplýva, že podmienky Všeobecnej Zdravotnej Poisťovne je veľmi ťažké (ak nie nemožné) splniť, keďže musia byť splnené všetky súčasne.

Preto je náš generátor žiadostí zatiaľ len pre poisťovne Dôvera a Union

 

Ako pacient VšZP, však môžete podať podnet na VšZP a žiadať, aby tieto kritériá uvoľnila.

V tom by ste pomohli sebe, ostatným a aj nám.

bottom of page