top of page

Mgr. Jana Sedláková

Volám sa Jana Sedláková a vyrastala som v lekárskej rodine. 

Očná medicína je moja srdcovka. Ako sestra v tomto obore pracujem už skoro celý svoj profesný život.

image001 (19).jpeg
IMG_0489_edited_edited.jpg

Po skončení strednej zdravotníckej školy som v roku 1984 nastúpila do Popradskej nemocnice. Prvých 10 rokov som pracovala ako sestra na ušno-nosno-krčnom oddelení a internom oddelení.

 

V roku 1994 som nastúpila na očné oddelenie. O rok neskôr som prešla z oddelenia na očnú operačnú sálu už ako diplomovaná operačná sestra. Inštrumentovala som primárom a lekárom pri chirurgii oka spolu 25 rokov.

 

V rokoch 2005-2010 som absolvovala vysokoškolské štúdium v odbore ošetrovateľstvo, ktoré som v Košiciach ukončila magisterskou skúškou.

Po reštrukturalizácii operačných sál v popradskej nemocnice sa mi naskytla príležitosť inštrumentovať aj v iných odboroch na centrálnych operačných sálach. Očná medicína ale pre mňa ostala na prvom mieste.

 

Zo štátneho zariadenia som sa v roku 2016 rozhodla prejsť do súkromnej očnej kliniky taktiež v Poprade. Tu som pokračovala v činnosti inštrumentárky ale hlavne som si zdokonalila svoje skúsenosti v organizácii a riadení ambulancie ako aj zamestnancov. 

Od roku 2014 hájim záujmy a práva sestier ako predsedníčka Sekcie sestier pracujúcich v oftalmológii (SK SaPA). S tímom odborníkov sa nám po dlhých 19 rokoch podarilo obnoviť na SZU v Bratislave certifikačné štúdium „Ortoptiky a pleoptiky“.

Mojím dlhoročným snom je vytvoriť očnú kliniku na vysokej odbornej a technickej úrovni, v ktorej sú na prvom mieste spokojní pacienti a v rovnakej miere aj personál. Tieto hodnoty som našla v Očnej klinike Kulanga. Tu mám možnosť a voľnosť prispieť aktívne k formovaniu kliniky podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia.

 

Teším sa na Vás,

Jana Sedláková

bottom of page