top of page

MUDr. Eva Strmeňová, PhD.

Narodila som sa a vyrastala som v Bratislave.
Po absolvovaní gymnázia som pokračovala v štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Už v tom čase bolo mojím snom stať sa detskou očnou lekárkou.

Fascinovalo ma však celé spektrum očných ochorení ako aj možnosti modernej diagnostiky a ich liečby. Rozhodla som sa preto doplniť si doktorandské štúdium v odbore oftalmológia.

Pracovala som pod vedením Prof. E. Vlkovej na Očnej klinike Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne. 

MUDr. Eva Strmeňová
MUDr. Eva Strmeňová

V roku 2009 som dostala možnosť vrátiť sa do rodnej Bratislavy a pracovať na detskej očnej  klinike v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH), kde som pôsobila až do roku 2022.

V roku 2011 som absolvovala atestačnú skúšku z Oftalmológie na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite a v roku 2014 som ukončila doktorandské štúdium v odbore Oftalmológia na Lekárskej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne obhajobou dizertačnej práce na tému: Keratokónus - Diagnostika a liečba.

Rozhodnutie odísť s rodinou pod Tatry bolo podmienené najmä láskou k prírode a túžbou vychovávať moje štyri deti v zdravšom prostredí mimo mesta.

 
Som nesmierne rada, že aj tu som našla modernú a špičkovo vybavenú kliniku, kde môžem pokračovať v práci v očnom lekárstve a najmä v mojej srdcovke -
v detskej oftalmológii.

MUDr. Eva Strmeňová

Publikácie

2015

Corneal cross-linking v liečbe keratokónusu – výsledky a komplikácie v dvojročnom sledovaní

Strmeňová E., Vlková E., Michalcová  L. et.al.

Čes. a slov. Oftal., 71, 2015, No. 3, p. 158-168

2010

Corneal cross-linking – moderná metóda liečby keratokónusu

Strmeňová E., Vlková E., Hlinomazová Z.  et.al.

Čes. a slov. Oftal., 66, 2010, No. 6, p. 248-253

2014

Efektivita corneal cross-linkingu v zastavení progresie keratokónusu

Strmeňová E., Vlková E., Michalcová  L. et.al.

Čes. a slov. Oftal., 70, 2014, No. 6, p. 218-222

bottom of page