top of page

Prehľad White-Dot-Syndrómov

Updated: Feb 5, 2022

Syndrómy bielych bodiek (White Dot syndrómy) tvoria skupinu zápalových chorioretinopatií. Hoci White Dot syndrómy zdieľajú mnoho podobných klinických príznakov, vrátane chorioretinálnych lézií, niekoľko odlišných klinických znakov a diagnostických testov umožňuje ďalšiu charakterizáciu.


Ich prehľad nájdete v tabuľke.
White_Dot_Uve_SK
.pdf
Download PDF • 258KB

83 views0 comments
bottom of page