top of page

Prehľad White-Dot-Syndrómov

Syndrómy bielych bodiek (White Dot syndrómy) tvoria skupinu zápalových chorioretinopatií. Hoci White Dot syndrómy zdieľajú mnoho podobných klinických príznakov, vrátane chorioretinálnych lézií, niekoľko odlišných klinických znakov a diagnostických testov umožňuje ďalšiu charakterizáciu.


Ich prehľad nájdete v tabuľke.
White_Dot_Uve_SK
.pdf
Download PDF • 258KB

98 views

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page