top of page

Najčastejšie očné ochorenia u detí

 
 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Ako často chodiť na
očné vyšetrenie a
kedy prísť 1. krát?

Detičky by mali mať 1. vyšetrenie v 6. mesiaci.

Najdôležitejšie vyšetrenie dieťaťa je v 3. roku.

Ďalšie vyšetrenie by malo byť pred nástupom do školy a následne podľa zdravotného stavu každý 1 až 2 roky, kvôli možnému vzniku krátkozrakosti.

 
 
 
 
 
 

6. mes.

3. rok

pred nástupom do školy

Najdôležitejšie vyšetrenie
je v 3. roku života

Najdôležitejšie vyšetrenie zraku Vášho dieťaťa je v 3. roku života. Deti už v tomto veku dostatočne spolupracujú a je možné odhaliť a liečiť tupozrakosť, škúlenie alebo potrebu okuliarov (refrakčnú chybu).

 

Až 90% všetkých detí sa podarí vyliečiť do 5-6 roku života. Po 6. roku života šanca na vyliečenie rýchlo klesá.

 

Na Slovensku je obsah preventívnych prehliadok definovaný v zákone 577/2004 a žiaľ v 3. roku života zákon vyšetrenie zraku u detského lekára nepredpisuje. Je to až obsahom prehliadky v 5. roku života, čo zbytočne premárni šancu a drahocenný čas na zlepšenie zraku mladého človeka pre jeho celý život.

 

Nechajte preto svoje deti preventívne vyšetriť včas.

 
 
 
bottom of page