top of page

Tupozrakosť
Amblyopia

Až 90% detí možno do 5. roku života vyliečiť. Príďte včas!

DETSKÁ KLINIKA

ÚVODNÁ STRÁNKA

Amblyopia

TUPOZRAKOSŤ

Strabizmus

ŠKÚLENIE

Hypermetropia

ĎALEKOZRAKOSŤ

Myopia

KRÁTKOZRAKOSŤ

Astigmatizmus

ZAKRIVENIE ROHOVKY

Zápaly

SPOJOVKY JAČMENE ALERGIE

Slzenie u bábätiek

STENÓZA SLZNÝCH CIEST

Test zraku na doma

NA ODHALENIE TUPOZRAKOSTI

Vidieť sa musíme naučiť

Zrak sa začína vyvíjať až po narodení. Podobne ako chôdza, motorika či reč. Mozog sa postupne učí spracovávať svetelné signály a kontrasty z každého oka do jedného trojrozmerného obrazu, ktorý väčšina ľudí vníma ako normálne videnie. 

Čo je tupozrakosť?

Keď obrazy oboch očí nie sú podobné alebo rovnako dobré, mozog ich nedokáže spojiť dokopy a tak jedno oko "vypne". Ak sa proti tomu nič nepodnikne, tak zrak sa na "vypnutom" oku  prestane vyvíjať  a oko  už nedosiahne plnú zrakovú ostrosť. Vtedy hovoríme o tupozrakosti (amblyopii). Na Slovensku sa vyskytuje približne u 6% ľudí. 

Ak sa tupozrakosť neodhalí včas a nezačne sa liečiť, zlý zrak ostane človeku na celý život.

Príčiny tupozrakosti

Rôzne detské očné ochorenia a poruchy spoločne ústia do tupozrakosti.

Dioptrie

Vysoké dioptrie alebo značný rozdiel dioptrií medzi oboma očami - anizometropia.

Prekážka

Napr. spadnuté viečko alebo vrodený šedý zákal bránia vo videní, čo spôsobí amblyopiu.

Škúlenie

Každé oko vidí niečo iné, čo by viedlo k dvojitému videniu. Preto mozog jedno oko vypne.

Viaceré

Škúlenie a popri tom vysoké dioptrie sú najčastejšou kombinovanou príčonou.

Ako sa tupozrakosť prejavuje a aké má následky?

Tupozrakosť si u detií vôbec nemusíte všimnúť. Deti nevedia posúdiť,  či vidia inak ako ostatní a nemajú to s čím porovnať, keďže inak zatiaľ nevideli. Zároveň si ani dieťa nemusí všimnúť, že má jedno oko slabšie, keďže stále pozerá oboma očami. Avšak k typickým prejavom patrí:

  • zabiehanie oka najmä pri únave

  • nemotornosť a zlá koordinácia

  • prižmurovanie alebo šúchanie oka

  • bolesti hlavy alebo dvojité videnie


Ak sa tupozrakosť nevylieči do 6.-7. roku života, väčšinou ostane zraková ostrosť jedného alebo oboch očí znížená na celý život. To má vplyv aj na vyššie zrakové funkcie ako napr. znížené priestorové videnie. Taktiež je potrebné mať na pamäti, že sa "lepšiemu" oku počas života môže niečo prihodiť a človek bude odkázaný len na jediné slabšie oko.

Tupozrakosť sa dá liečiť je ale potrebné prísť včas
image00004.jpeg

Základom liečby sú správne okuliare, pretože dioptrické chyby sú najčastejšou príčinou. Bez správnych okuliarov ďalšia liečba nemá dobrý efekt.

Ak je jedno oko ešte stále slabšie, je potrebné podporiť jeho zrakový vývin dočasným prekrytím lepšieho oka pomocou náplasti alebo krytky. Zvyčajne na niekoľko hodín počas dňa. Čím je dieťa mladšie, tým je väčšia šanca na úspech.

Takto vidí dieťa s dobre vyvinutým zrakom. Avšak aj dieťa s jednostrannou tupozrakosťou, keď sa pozerá oboma očami. Samo nepríde na to, že má jedno oko slabé.

Boy in Bouncy Castle_edited_edited.jpg

Takto vidí dieťa, keď sa pozerá len tupozrakým okom. Preto je potrebné odhaliť tupozrakosť čo najskôr a začať liečbu.

bottom of page